Hrubá skála

08.12.2021
Zámek Hrubá Skála. foto: Jiří Částka, www.MediaFoto.cz HOŠI V KOŠI - lety balónem, www.hosivkosi.cz — ve městě Hrubá Skála.
Zámek Hrubá Skála. foto: Jiří Částka, www.MediaFoto.cz HOŠI V KOŠI - lety balónem, www.hosivkosi.cz — ve městě Hrubá Skála.
1860 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1860 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1880 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1880 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1898 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1898 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1931 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1931 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1936 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1936 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
16.3.2022 (foto Jaroslava Jechová)
16.3.2022 (foto Jaroslava Jechová)
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1909 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1909 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1911 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1911 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Hrubá Skála. Pohlednice prošlá poštou v roce 1912 (archiv J.Peterka)
Hrubá Skála. Pohlednice prošlá poštou v roce 1912 (archiv J.Peterka)
1913 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1913 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1920 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1920 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1948 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1948 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1953 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1953 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1971 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1971 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1975 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1975 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1981 (archiv Katka Godžálová)
1981 (archiv Katka Godžálová)
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Ráno jsem byl na vyhlídce sám a před šestou při čekání na východ jsem cvakl i zámek s půlměsícem (foto Ulrik Donat)
Ráno jsem byl na vyhlídce sám a před šestou při čekání na východ jsem cvakl i zámek s půlměsícem (foto Ulrik Donat)
Východ na Hrubé Skále (foto Ondřej Holas)
Východ na Hrubé Skále (foto Ondřej Holas)

Hrubá Skála je hrad přestavěný na zámek u stejnojmenné vesnice v okrese Semily v Libereckém kraji. Stojí na východním okraji přírodní rezervace Hruboskalsko v Českém ráji. Vznikl přestavbou hradu Skála postaveného ve 14. století pány z Valdštejna.

Hrad Skálu postavil před rokem 1353 pravděpodobně Hynek z Valdštejna a Valdštejnům poté patřil do konce čtrnáctého století.V letech 1416 až 1460 jej vlastnili páni z Jenštejna, pak Zajícové z Hazmburka. V roce 1469 byl hrad obsazen královským vojskem. Od roku 1515 až do roku 1524 po částech skupoval hrad a panství Zikmund I. Smiřický ze Smiřic († 1548). Smiřičtí začali přestavovat hrad Skála na zámek Hrubá Skála. Od té doby ještě zámek mnohokrát změnil svou tvář. Od posledních členů vymírajícího rodu Smiřických zámek s okolním panstvím získal Albrecht z Valdštejna. V roce 1821 zámek koupili Lexové z Aehrenthalu.. V roce 1854 se zde narodil pozdější rakousko-uherský ministr zahraničních věcí a hlavní aktér tzv. Bosenské krize Alois Lexa von Aehrenthal. Roku 1859 byl zámek romanticky přestavěn. Roku 1945 zámek převzal stát. Sloužil pak jako rekreační středisko ROH, později byl upraven jako hotel.Před rokem 1990 zámek sloužil jako rekreační středisko ROH pro pracující. Později byl upraven na hotel ve vlastnictví firmy TENMAR.Do zámku vede kamenný most se sochami svatého Floriána a Vavřince. V blízkosti se nalézá Mariánská vyhlídka.

Poznání stavební podoby středověkého hradu je zlomkovité a informace získané před provedením stavebněhistorického průzkumu naznačovaly, že Hrubá skála mohla patřit k hradům dvoupalácového typu. Dispozice bývala dvojdílná. Hrad se skládal z hradního jádra a předhradí. Obě části od sebe odděloval dochovaný příkop, jehož konce uzavíraly hradby. Z nich stojí jižní zeď. Je také možné, že plocha většina plochy vnitřního zámku bývala předhradím, a hradní jádro se nacházelo na nejvyšším místě severovýchodně od čtverhranné věže.Z nejstarší stavební fáze se v úrovni přízemí dochovala linie čelní hradby na vstupní straně podél příkopu. Podél ní byla později přistavěna dlouhá budova, jejíž mladší stavební fáze proběhla na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Nad průjezdem brány snad stála branská věž. Gotického původu je také přízemí původně trojprostorové budovy v severovýchodním nároží. Stavby na jižním a severním konci jsou v jádru renesančního stáří. Stáří přilehlé čtverhranné věže je nejasné, ale věž byla nejspíše postavena při některé z porenesančních úprav. Terénní úpravy skalních bloků a prostor mezi nimi pochází z doby okolo roku 1825.Prostor předzámčí byl k hradu připojen přibližně na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Návrší v okolí hradu začala s rozvojem dělostřelby představovat vážné bezpečnostní riziko, a proto byla ve druhé polovině patnáctého století na nejvyšším z nich postavena předsunutá bašta, přístupná po ve skále vytesaném schodišti a zvaná Prachovna. Část obvodu skalního bloku, na kterém se nachází, lemuje nízký val a v jeho jihozápadním nároží je patrná prohlubeň po zahloubeném objektu. Hrudky vypálené mazanice nalezené v baště dokládají významné využití dřeva a zánik bašty požárem.

Bájná bitva se Sasy

V Rukopise královédvorském v hrdinské básni o Heřmanově synu Benšovi se popisuje vítězné střetnutí jeho vojsk s německými "Sasíky" v bitvě pod "Hrubú Skalú". Historickými prameny nedoloženou událost kladenou do roku 1203 zobrazil Mikoláš Aleš na monumentálním plátně Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou z roku 1895. V té době již převažoval názor, že Rukopis královédvorský není středověká literární památka, ale falzum z počátku 19. století.Do sporu o Rukopisy se již jako student zapojil mladý Josef Pekař roku 1890 článkem pro Athenaeum,ve kterém dokazuje, že název Hrubá Skála pochází až z novověku a do 17. století se používal jen název "Skály".

(zdroj textu: Wikipedia)

1900 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1900 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Pod Hrubou Skálou kolem roku 1900 (zdroj:https://www.europa1900.eu)
Pod Hrubou Skálou kolem roku 1900 (zdroj:https://www.europa1900.eu)
archiv Renata Hoffmanová
archiv Renata Hoffmanová
1916 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1916 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1931 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1931 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1944 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1944 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1957 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1957 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1965 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1965 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1975 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1975 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vladimír Dvořák
foto Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
foto Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
foto: Ladislava Novakova
foto: Ladislava Novakova
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
Před východem na Hrubé Skále  (foto Ondřej Holas)
Před východem na Hrubé Skále (foto Ondřej Holas)
foto Jirka Ciller
foto Jirka Ciller
Východ na Hrubé Skále(foto Ondřej Holas)
Východ na Hrubé Skále(foto Ondřej Holas)
foto Pavla Bičíková, cestovatelka, fotografka
foto Pavla Bičíková, cestovatelka, fotografka
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Márian Kábele
foto Márian Kábele
zdroj: https://cesky-raj-klenot-nasi-vlasti.webnode.cz
zdroj: https://cesky-raj-klenot-nasi-vlasti.webnode.cz
1923 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1923 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Zámek Hrubá Skála. foto: Jiří Částka, www.MediaFoto.cz HOŠI V KOŠI - lety balónem, www.hosivkosi.cz
Zámek Hrubá Skála. foto: Jiří Částka, www.MediaFoto.cz HOŠI V KOŠI - lety balónem, www.hosivkosi.cz
Zámek Hrubá Skála - Pěkné místo na výlet - 2014 (archiv Radek Ptáček)
Zámek Hrubá Skála - Pěkné místo na výlet - 2014 (archiv Radek Ptáček)
Hrubá Skála čerstvě posypaná (23.1.2023) (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Hrubá Skála čerstvě posypaná (23.1.2023) (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Dračí skály (archiv Renata Hoffmanová)
Dračí skály (archiv Renata Hoffmanová)
A po zimě přišlo jaro... (Vyskeř od Dobšic, foceno 21.ledna + 23.dubna 2022) Úspěšný týden všem! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
A po zimě přišlo jaro... (Vyskeř od Dobšic, foceno 21.ledna + 23.dubna 2022) Úspěšný týden všem! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz

Hrubá Skála v budoucnosti (1907)

Tak na téhle pohlednici se její tvůrce vyřádil. A budoucnost Hrubé Skály viděl jen v těch nejoptimističtějších barvách. Vždyť na její úbočí nasázel stavby až z Karlových Varů. Těžko říct, - soudil-li tak ze slibného rozvoje Lázní Sedmihorky, očekávaje, že jejich sláva dosáhne výšin té karlovarské... Buď jak bud, viděl tu hned dvě budovy od slavného vídeňského ateliéru Fellner & Helmer, takže na nějaké provinční architekty by práce nezbyla. Hvězdárna s restaurací jako by z oka vypadla rozhledně zvané dnes Goethova vyhlídka. Nad Karlovými Vary ční od roku 1889. Následuje patrně vodojem či snad lázeňský pramen a po silnici, na které jezdí jen rychlé vozy, dolů podél hruboskalských dolů - nezapomnělo se ani na báňské podnikání - přijíždíme k lázeňské budově. Ta je kopií samotných císařských lázní opět z Varů. Nemůže chybět ani dráha s nádražím a samozřejmě spojení s Turnovem a Prahou. Jak jinak než vzduchem.

zdroj: kalendář Libereckým krajem s dobovými pohlednicemi po zemi, na vodě i ve vzduchu, 2013