Hrad Kost

04.09.2022
1825 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1825 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1915 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1915 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
foto Zdeněk Fiedler 23. srpna 2012
foto Zdeněk Fiedler 23. srpna 2012
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro

KOST 

Proč jen mi, lípo semtinská, pod tebou často mani napadne klípek dějinný o blizké hradní pani:

to paní Rejna z Kosti psala, svému ujci se zpovídala, že hříšná je, by nebránil jí neb novým jarem se jí znítil kep...

V srdcí malebného Českého ráje na křižovatce tří údolí, z nichž nejznámější nese půvabný název Plakánek, stojí jeden z nejzachovalejších českých hradů, jehož mohutné zdi mohou dodnes vyprávět o tom, jaká atmosféra panovala v našich zemích za středověku. Možná že v tomto kraji kdysi žili Plakánkovi, kteří se živili pálením dřevěného uhlí, a tak měli všichni členové rodiny neustále uslzené oči. Ale při pohledu na siluetu působivého hradu Kost na pískovcové skále nad malou vsí, přísně shlížejícího do kraje, jistě 1 oni zatajili dech. Mnohem později zde tajil dech i velký český básník, spisovatel a dramatik Fráňa Šrámek, rodák ze Sobotky, který si tento kout české země zamiloval, jak je patrné z jeho tvorby i z úvodních veršů básně o slavné semtínské lípě. Památný strom sice v roce 2000 vyvrátila vichřice, ale dodnes mohou turisté spatřit na vlastní oči alespoň její torzo.

I když Fráňa Šrámek pobýval na mnohých zajímavých místech, zdejší krajinu si pravděpodobně oblíbil ze všeho nejvíc. Často se tudy toulal a ačkoli bydlel v Sobotce, měl prý zvláštní vybavení také pro venkov. Jak uvádí Vladimír Kovářík v Literárních toulkách po Čechách: »... Staré šaty a boty, zelené košile, opršalý klobouk a hůl. (...) V létě málo psal, raději se toulal po okolí. V dopise manželce mluví o "posedlosti krajem". (...) Pamětníci také vzpomínají, jak chodil Šrámek svým krajem: pěšky a mlčky, nejčastěji směrem na Lavičky, Libošovice a Pleskoty. V Pleskotském údolí si našel u lávky přes Žehrovku koupaliště, kterému se žertem říkalo Františkovy Lázně. Při návratu se zastavil obyčejně v Libošovicích v Mrázkově hostinci. Na houby chodíval do lesa Vránovny, za květinami — s botanickým klíčem v ruce — do údolí Plakánku ke studánce Roubence, k semtínské lípě třicet metrů vysoké, kde prý měl Žižka stan, když marně obléhal hrad Kost." A tím se dostáváme k historii hradu.

Název Kost, který by mohl na první pohled vzbuzovat představu hladu či nedostatku obecně, asi vznikl z jiného popudu. Hradní páni, kteří na Kosti sídlili, nikdy nepatřili k chudým. Jednak měli příjmy ze svých statků, jednak povětšinou zastávali významná místa u královského dvora. Za všechny jmenujme alespoň pana Petra z Kosti, hofmistra císaře a krále Karla IV., nejvýznamnějšího evropského panovníka pozdního středověku. A tak název hradu odkazuje spíše k jeho nedobytnosti a schopnosti tvrdého odporu, který na útočníky čekal při jeho obléhání.

O dobývání hradu Janem Žižkou z Trocnova se vypráví, že bylo jedno z nejúpornějších. Dodnes si mohou návštěvníci prohlédnout údajný kamenný stůl tohoto slavného válečníka a skálu, pod níž prý odpočíval. Jakýsi kameník do ní snad vytesal jeho hlavu s přílbicí, proto se tady říká "U Žižkovy hlavy". Traduje se, že jakmile Žižka pochopil, že hrad nedobyde, zvolal: "Hrad je tvrdý jako kost a kost patří psu!" Potom ukončil obléhání a odtáhl pryč. Ostatně, jak napsal Svatopluk Čech:

"Hrdá Kosti, tvrdá Kosti, jak se mocně zvedá v lůně drsných skal a borů plna síly, plna vzdoru tvoje lebka šedá! Co tvá síla střásla s týla nepozvaných hostí! Stála's jako skal tvých duby, vždyť i pro Žižkovy zuby byla's tvrdou kostí!

Je však otázkou, jestli Jan Žižka z Trocnova vůbec kdy tento hrad obléhal. Kost jako víceméně skromný hrádek na osamocené pískovcové skále založil v první polovině 14. století, pravděpodobně v roce 1346, Beneš z Vartemberka. Do dnešní podoby ho nechal přestavět až Petr z Vartemberka po roce 1370. Stavba trvala dlouho a byla dokončena až na sklonku století za vlády Václava IV. Hradní jádro tvořil lichoběžník se zkoseným nárožím. Dominantou byla už tenkrát mohutná pětipatrová obytná věž, která byla v protilehlém koutu nádvoří doplněná menší čtyřhrannou obytnou věží, ke které přiléhalo hradní spojovací křídlo s kuchyní. K nároží se pojila další věž, pro změnu okrouhlá, kde byla původně umístěna hradní kaple. K této věži se vázala hradební věž s první bránou. Druhou bránu v příčné zdi posílila čtyřhranná věžice. Stejně jako opevnění hradu byla dobře promyšlená i spirálovitě vinutá přístupová cesta, která případným útočníkům dobývání značně znesnadňovala.

Dnešní památka se sestává z Bibrštejnského paláce a černé kuchyně, Lobkovické budovy u vchodu, Vartemberského paláce, Šelemberského paláce a věžového paláce. Hrad je v současnosti majetkem rodiny Kinských. V minulosti se však majitelé na tomto hradě hojně střídali. V roce 1414 hrad získal slavný rod pánů ze Zajíců z Házmburka. Vzhledem k tomu, že šlo o zaryté odpůrce husitů, stala se Kost jakousi baštou katolické církve. Také proto se k tomuto sídlu vypravila královská vojska Jiřího z Poděbrad. Hradní pán, Jan Zajíc z Házmburka, aby zachránil svůj majetek 1 vlastní kůži. V tomto světle se však všechny pověsti o údajné nedobytnosti hradu jeví poněkud jinak, a tak přichází znovu ke slovu lidové krajové pověsti, tak či onak popisující život zdejších uhlířů.

Jednoho dne se prý v údolí ztratilo jedno z uhlířských dětí. Zoufalí rodiče hledali ztraceného chlapce celý den, a přitom plakali. Báli se, že padne noc a divoká zvěř v lese bezbranného hocha rozsápe. Kam dopadla jejich slza, tam vyrostla skála. Když už se zdálo, že chlapce skutečně nenajdou, ozval se slabý dětský pláč a ozvěna, odrážející se od dalších a dalších skalních stěn, dolehla až k zoufalým uhliřům. Pak už stačilo jen jít po sluchu a proniknout až do nitra skal, kde seděl v jedné úžlabině jejich ztracený syn.

Podobný základ má také pověst o vzniku jedné z nedalekých vesnic. Tenkrát se ztratila v hlubokých lesích, obklopujících Kost, pro změnu dcera hradního purkrabího. I když ji hledali celé tři dny, dívka zůstávala stále nezvěstná. Třetího večera padl soumrak dřív než obvykle, nebe se zatáhlo černými mračny a vysílenou dívku přepadla smrtelná úzkost. Ačkoli nebyla příliš bojácná, propukla v srdceryvný pláč. Vtom se odkudsi ozval neznámý hlas, který volal: "Viz keř!" Dívka se rozhlédla a spatřila na protějším skalním vrcholu hořící keř. Došla až k němu a z výšky viděla obrysy hradu. Dala se tím směrem, vyšla z hlubokých lesů, našla cestu k domovu, a tím byla zachráněna. Dodnes se toto místo nazývá Vyskeř.

Zdroj: Magdalena Wagnerová - Tajemství historie hradu v Čechách a na Moravě, 2012

zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
cca 1970 (archiv Miloš Halama Srvv)
cca 1970 (archiv Miloš Halama Srvv)
Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, okres Jičín, jen několik desítek metrů od pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje. Po sametové revoluci hrad zrestituovala rodina Kinský dal Borgo - italská linie chlumecké větve původně českého hraběcího rodu Kinských.


Situace

Jako jeden z mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu, situací je srovnatelný např. s hradem Okoř u Prahy). Stojí na skalním ostrohu v místě styku tří mohutných skalnatých údolí. Jedno vede směrem na Libošovice a nazývá se Svatoprokopské (též Prokopské), další je vůbec jedno z nejkrásnějších v Českém ráji a nazývá se Plakánek. Poslední je Turnovské údolí, které je stejně jako dvě předchozí vodnaté. Dispozici obytné hranolové věže uvnitř dvojitého věnce hradeb jako jeho nejbližší analogii označila Dobroslava Menclová Karlštejn. Hrad je dosud dobře zachovaný, včetně historické krajiny okolí.

Rybníky

Ze všech tří stran byly kolem hradu kdysi vybudovány tři rybníky: Bílý, Černý a Labutí, z nichž první dva se dochovaly dodnes. Protržením hrází těchto rybníků bylo možno proměnit okolí hradu v těžko přístupný terén. O něco dále od hradu leží další dva rybníky: severním směrem, na drobném přítoku Klenice, je to Partotický rybník a jižním směrem v Plakánku rybník Obora (Pilský).

Historie

Hrad založil a vystavěl před rokem 1349 Beneš mladší z Vartemberka, sídlem na tvrzi v Sobotce. Roku 1349 se v zakládací listině kláštera v Benátkách na Jizerou poprvé připomíná jako Beneš z Vartemberka a na Kosti (di Costi s významem kastel). Stavbu dokončili jeho synové Petr a Markvart z Vartemberka. Koncem 14. století vystavěli na čtvrtém nádvoří kapli Panny Marie, později přesvěcenou na kapli sv. Anny, v níž byly cenné gotické sklomalby. Vdova po Petrovi z Vartemberka Škuňka se roku 1414 provdala za Mikuláše Zajíce z Házmburka, tak hrad poprvé vystřídal majitele. V první polovině 15. století získává po smrti Jana z Házmburka državy jeho poručník Zdeněk Lev z Rožmitálu, který roku 1497 prodal Kost s celým dvorem Janovi ze Šelmberka. Dalšími majiteli hradu byli: Páni ze Šelmberka (1497-1524), páni z Biberštejna (1524-1551), páni a od roku 1624 knížata z Lobkovic (1551-1637). V 17. století hrad na krátkou dobu (mezi lety 1632-1634) držel vojevůdce - vévoda Albrecht z Valdštejna, od Lobkoviců Kost koupila následně hrabata Černínové z Chudenic (ta zde byla 1637-1738), následoval Václav Kazimír Netolický z Eisenberka (od 1738) a příbuzná hrabata Vratislavové-Netoličtí (krátce do roku 1769), po nich dědil italsko-český rod dal Borgo-Netolický (do roku 1948), kterým byl hrad zkonfiskován komunistickým Československem. V letech 1953-1962 prošla konstrukce a interiéry hradu generální obnovou.

Giovanni Kinský dal Borgo (* 1949), starší syn Václava Norberta Kinského (1924-2008) a poslední majitelky hradu Anny Marie z rodu dal Borgo-Netolický (1925-1980), hrad zrestituoval v roce 1992 jako právoplatný dědic své matky a český občan. Poté dal Giovanni Kinský dal Borgo přepsat polovinou vlastnictví hradu na svého bratra Pia Kinského dal Borgo a hrad vlastní prostřednictvím akciové společnosti Kinský dal Borgo.

V roce 2021 skončila rozsáhlá několikaletá rekonstrukce hradu, během níž byl areál odvodněn, došlo ke stabilizaci zdí a podloží a byly opraveny hradby. Cena rekonstrukce přesáhla 100 milionů Kč.

Přehled majitelů

 • 1349-1414 Vartemberkové
 • 1414-1495 Házmburkové
 • 1495-1497 Zdeněk Lev z Rožmitálu
 • 1497-1524 Šelmberkové
 • 1524-1551 Biberštejnové
 • 1551-1632 Lobkovicové
 • 1632-1634 Albrecht z Valdštejna
 • 1634-1637 Lobkovicové
 • 1637-1738 Černínové z Chudenic
 • 1738-1867 Netoličtí - různé větve
 • 1868-1948 dal Borgo Netoličtí
 • 1948-1992 československý stát
 • od roku 1992 Kinští-dal Borgo

Hrad Kost ve filmu

 • Radúz a Mahulena (1970, režie: Petr Weigl)
 • Toulavý Engelbert (1973, režie: Juraj Herz)
 • S čerty nejsou žerty (1984, režie: Hynek Bočan)
 • Paví pírko (1987, režie: Petr Weigl)
 • Sněhurka - Příběh hrůzy (1997, režie: Michael Cohn)
 • Červený Bedrník (1999, režie: Patrick Lau, Graham Theakston, Simon Langton)
 • O ztracené lásce (2002, režie: Viktor Polesný, Josef Novák-Wajda )
 • Kletba bratří Grimmů (2005, režie: Terry Gilliam)
 • O uloupené divožence (2007, režie: Milan Cieslar)
 • Hannibal/zrození (2007, režie: Peter Webber)
 • Kouzla králů (2008, režie: Zdeněk Zelenka)
 • Ztracený princ (2008, režie: Václav Křístek)
 • Odkaz hříšnice (německy Das Vermächtnis der Wanderhure, 2012, režie: Thomas Nennstiel)
 • Jan Hus (2015, režie: Jiří Svoboda)
 • Řachanda (2016, režie: Marta Ferencová)
 • Soumrak templářů (anglicky Knightfall, seriál)
  • 9. díl první série - Fiat! (2018, režie: Douglas Mackinnon)
  • 10. díl první série - Vidíš modrou? (2018, režie: Douglas Mackinnon)

Zajímavosti

 • Obytná věž má lichoběžníkový půdorys. Nepravidelný půdorys věží se vyskytuje na řadě českých hradů, stavitelé jej použili pro ochranu před salvami z děl obléhatelů. Po stěně, která není k nepříteli natočena kolmo, koule sklouzne a nenadělá tolik škody.
 • Mikuláš Zajíc z Hazmburka šířil dva výroky Jana Žižky, který roku 1420 hrad obléhal, ale nedobyl. Řekl prý: "Ten je tvrdý jako kost." a "Skála patří čertu a kost psu.". Tak se rozšířila pověst o nedobytnosti hradu.
 • Historii hradu a jeho okolí se věnoval významný český historik prof. Josef Pekař, který napsal dvoudílnou monografii Kniha o Kosti, zachycující ekonomické a historické dějiny místního panství (především v 17.-19. století).

(zdroj: Wikipedia)

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro

Fotogalerie Renaty Hoffmanové

Hrad Kost ..... čím jsem starší, tím ho mám raději..... jediný hrad v okolí, který není na kopci......

srpen 2018 (foto Martina Dušková)
srpen 2018 (foto Martina Dušková)
foto 📷 Ondřej Holas )
foto 📷 Ondřej Holas )
2004
2004
Blatouchy pod hradem Kost Foceno 26.4.2022 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Blatouchy pod hradem Kost Foceno 26.4.2022 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
(c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
(c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Východ na Kosti (foto Ondřej Holas)
Východ na Kosti (foto Ondřej Holas)
...a po zimě přišlo jaro...(Kost z Plakánku) (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
...a po zimě přišlo jaro...(Kost z Plakánku) (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Kost od sochy sv. Anny. (zdroj: Pohledy na starý Český ráj a okolí.)
Kost od sochy sv. Anny. (zdroj: Pohledy na starý Český ráj a okolí.)
Podzimní Kost z Plakánku ..! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Podzimní Kost z Plakánku ..! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
zimní Kost z Plakánku ..! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
zimní Kost z Plakánku ..! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Hrad Kost v modré hodině s nebeskou podívanou – Venuší (níže) a Jupiterem v konjunkci. 1.3.2023 fotil Marián Kábele
Hrad Kost v modré hodině s nebeskou podívanou – Venuší (níže) a Jupiterem v konjunkci. 1.3.2023 fotil Marián Kábele
Zrcadlení na Černém rybníce (hradu Kost) Děkuji všem za neuvěřitelné množství komentářů, které vyvolal minulý příspěvek nočních snímků hradu Kost (s měsícem a Venuší). Jelikož to na plné čáře vyhrála fotka zrcadlení na Bílém rybníce, přidávám ještě ranní zrcadlení na Černém rybníce - snad se vám taky bude líbit. (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Zrcadlení na Černém rybníce (hradu Kost) Děkuji všem za neuvěřitelné množství komentářů, které vyvolal minulý příspěvek nočních snímků hradu Kost (s měsícem a Venuší). Jelikož to na plné čáře vyhrála fotka zrcadlení na Bílém rybníce, přidávám ještě ranní zrcadlení na Černém rybníce - snad se vám taky bude líbit. (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
archiv Emila Karkoše
archiv Emila Karkoše
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
Hrad Kost 😍 Credit: @vodrazkovamirka
Hrad Kost 😍 Credit: @vodrazkovamirka
Hrad Kost, údolí Plakánek a "Máchalův" mlýn Střehom

(archiv Daniela Horáková)

Po měsíci opět na stejném místě v Plakánku u Kosti. Stejně mě nikdy nepřestane fascinovat, co se v přírodě během jednoho měsíce stane s tou paletou barev. Škoda, že to trvá tak krátce (i když zároveň vím, že to je dobře...dobrého pomálu 😉 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Po měsíci opět na stejném místě v Plakánku u Kosti. Stejně mě nikdy nepřestane fascinovat, co se v přírodě během jednoho měsíce stane s tou paletou barev. Škoda, že to trvá tak krátce (i když zároveň vím, že to je dobře...dobrého pomálu 😉 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz