Holany

11.04.2023
1910  (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1910 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
 Celkový pohled na Holany, na obzoru Lužické hory s vrcholem Klíč
Celkový pohled na Holany, na obzoru Lužické hory s vrcholem Klíč
 Usedlost čp. 38
Usedlost čp. 38
Základní škola
Základní škola

Holany (německy Hohlen) jsou městys v jihozápadní části okresu Česká Lípa v Libereckém kraji. Žije zde 536 obyvatel. Okolo městysu se nachází soustava Holanských rybníků. (zdroj: Wikipeda)

Kostel svaté Máří Magdaleny
Kostel svaté Máří Magdaleny
 Mariánský sloup na náměstí
Mariánský sloup na náměstí
Úřad městyse
Úřad městyse
(archiv Milan Péč)
(archiv Milan Péč)
1900 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1900 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
Rybník a kostel v roce 1907 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
Rybník a kostel v roce 1907 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
archiv Milan Péč
archiv Milan Péč
1908(zdroj:https://fotohistorie.cz)
1908(zdroj:https://fotohistorie.cz)
1925 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1925 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1970 Rekreační středisko Tukových závodů v Ústí n.L. (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1970 Rekreační středisko Tukových závodů v Ústí n.L. (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1993 Holany letovisko vzdálené 9 km od České Lípy při břehu Holanského rybníka Zahrádky údolí Peklo, ... (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1993 Holany letovisko vzdálené 9 km od České Lípy při břehu Holanského rybníka Zahrádky údolí Peklo, ... (zdroj:https://fotohistorie.cz)

Historie

Holany vznikly kolem roku 1200, první písemné zmínky jsou ze 14. století. Holany ležely na důležité silnici z České Lípy do Litoměřic. V té době zaznamenaly svůj největší rozkvět. Za vlády Karla IV. byly povýšeny na město a získaly hrdelní právo, městský znak a mýtné právo.

V pověstech se uvádí, že původní osada ležela na místě dnešního Holanského rybníka na Bobřím potoce. Pro časté záplavy se osídlení přesunulo do dnešní polohy na sousední skalnaté návrší. Zajímavý je názor na vznik názvu obce Holany - hore, viz.slovanský výraz "hola".

V roce 1545 a roku 1863 zachvátily obec velké zhoubné požáry, při posledním zhořelo 27 domů. Do počátku 17.století byly Holany hospodářským a kulturním střediskem, měly dokonce i právo várečné. Panský pivovar byl zrušen až v 19.století.

Již podle formy názvu se Holany řadí k nejstarším slovanským sídlům na českolipském okrese a první písemné zmínky o nich nalézáme již od poloviny 14.století,kdy patřily Berkům. Od poloviny 15.století se jako součást zboží rybnovského dostaly do držení Vartemberků. Tato šlechta během 16.století koupěmi scelila území kolem České Lípy ve zboží novozámecké se sídlem zámkem v Zahrádkách.

Holany pro svou příhodnou polohu byly tržním střediskem a prameny je nazývají městečkem, ačkoliv počet obyvatel nikdy mnoho nepřevyšoval půl tisíce. Jejich pokles ve vesnici nastal s úpadkem trhů po výstavbě nových silnic počátkem 19.století a roku 1863 jej dovršil požár. Obyvatelstvo se živilo provozováním drobných řemesel, zemědělstvím, hlavně pěstováním chmele na vývoz, rybníkářstvím a pěstováním ovoce.

V historii obce vyniklo povstání sedláků z roku 1680. V době předmnichovského ohrožení republiky tu byla 28.srpna 1938 uspořádána antifašistická slavnost sbratření Čechů a Němců, která svým významem přesahovala rámec okresu.

zdroj.https://www.holany.cz/obec-7/historie/

archiv Milan Péč
archiv Milan Péč
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
1950 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1950 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1955 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1955 (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1979 v horní části kostel a Holanský rybník, v dolní části zámek Zahrádky (zdroj:https://fotohistorie.cz)
1979 v horní části kostel a Holanský rybník, v dolní části zámek Zahrádky (zdroj:https://fotohistorie.cz)