Důl Hamr I

19.04.2021

Důl Hamr I (dříve zvaný také Důl Sever)

nedaleko Stráže pod Ralskem byl uranový důl založený v roce 1971 pod dohledem odštěpného závodu Uranové doly Hamr. V roce 1988, v době největšího rozvoje, pracovalo na Dole Hamr I. více než 1400 zaměstnanců. Těžba byla ukončena v roce 1993 a v roce 1995 byly zahájeny likvidační práce. Likvidace podzemí dolu skončila v roce 2002 a do konce roku 2015 byla zlikvidována většina důlních a povrchových děl areálu.Jáma č. 3 byla kruhového průřezu – ražený průměr 6,5 m, světlý průměr 5,5 m, hloubka 235,4 m. Výztuž byla tvořena obezdívkou z litého betonu. Hlavní těžní jáma sloužila k dopravě materiálu a mužstva. Jáma byla osazena těžním zařízením ČKD 2B 6118 o nosnosti 16 200 kg. Jako havarijní zařízení sloužil těžní vrat H 1200.V podzemí dolu Hamr I bylo vyraženo 25,6 km důlních chodeb v rudním horizontu, 36,9 km překopů v podloží ložiska a 6,4 km mezipatrových komínů. Z dolu bylo vytěženo celkem 9,6 milionu tun rudniny a z ní se získalo 10 680 tun uranu.V současné době jsou všechna podzemní a povrchová díla lokality zlikvidována. Stále však probíhá rekultivace a začlenění povrchu do krajiny. Jediným pozůstatkem povrchové činnosti je tento památník stojící na místě těžní věže jámy č. 3. Toto místo je vzpomínkou na uranovou hornickou minulost Podještědí, na všechny zaměstnance, kteří Dolu Hamr I věnovali svůj pracovní um a často nejlepší profesní léta, stejně jako na ty kamarády, kteří zde při nebezpečné hornické práci přišli o život.Podle odhadu státního podniku Diamo by se měl areál do roku 2042 navrátit do oblasti Podralska a lokality s dokončenými rekultivačními pracemi by měly být nabízeny soukromým vlastníkům.

Informace o poloze a přístupnosti:https://www.jednoustopouceskem.cz/pamatnik-tezby-uranu.../

Těžní věž jámy č. 3 dolu Hamr I, snesená v roce 2015 Zdroj: Wikipedie
Těžní věž jámy č. 3 dolu Hamr I, snesená v roce 2015 Zdroj: Wikipedie
Důl Hamr I, jáma číslo 3 na leteckém snímku z roku 1980
Důl Hamr I, jáma číslo 3 na leteckém snímku z roku 1980