Drnovec

11.04.2021
okolo roku 1930
okolo roku 1930
současná podoba
současná podoba

Obecná škola v Drnovci

Původní název:Volksschule Kleingrün

Drnovec čp. 80

Rok postavení:1872

Drnovec (Kleingrün) měl po odškolení od Cvikova vlastní jednotřídní školu již kolem roku 1800. Nutnost výstavby větší školy pociťovala obec již v první polovině 40. let 19. století.Její opakované žádosti o povolení stavby školy však zůstávaly celá desetiletí bez odezvy.Teprve 21. května 1872 bylo toto povolení Okresní školskou radou v Jablonném vydáno a na jeho základě byla téhož roku obcí Drnovec postavena škola, slavnostně otevřená a vysvěcená 1. října 1872. Již koncem 80. let téhož století však bylo nutno najmout další vyučovací prostory v hostinci Alfreda Liehra čp. 23 a bylo zřejmé, že stávající školu bude třeba buď přestavět, nebo postavit novou.Volba padla na novostavbu a když byla v roce 1890 nová školní budova otevřena, stará škola čp. 80 byla odprodána a několik desetiletí pak sloužila jako hostinec a později i jako obchod smíšeným zbožím.V současné době je tento objekt citlivě zrekonstruován a slouží obytným účelům.

Zdroj:KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

Text: Tomáš Novák