Dolní Řasnice

09.07.2021
1915 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1915 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Dolní Řasnice (Miroslav Gergelčík)
Dolní Řasnice (Miroslav Gergelčík)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Dolní Řasnice - Resslova vila na přelomu 19.-20. století
Dolní Řasnice - Resslova vila na přelomu 19.-20. století

Dolní Řasnice (německy Rückersdorf) je obec a vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 6 km severovýchodně od města Frýdlantu na silnici do Jindřichovic pod Smrkem. Obec má 532 obyvatel, je v ní mateřská a základní škola.

Dolní Řasnicí prochází železniční trať 039 z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem.

Součástí Dolní Řasnice je osada V Lukách (německy Wiesenhäuser, popř. Neu Amerika), která se rozkládá jižně od vsi mezi návrším Písečník (405 m) a údolím Lomnice, na okraji přírodního parku Peklo.

Historie

První zmínka o vsi se nachází ve frýdlantském urbáři roku 1381. Tehdy šlo o vrchnostenskou vesnici s přibližně 40 domy, ve které se od poloviny 16. století nacházelo léno rodiny Resselů a posléze také Knebelů a Maxenů. Roku 1651 ve vsi žilo 353 osob v zhruba stovce usedlostí. Tento počet však následně poklesl v důsledku protireformačních akcí, kdy v letech 1653-54 bylo obydleno pouze 30 usedlostí osídlených 32 muži a 34 ženami hlásícími se ke katolické víře. Po třicetileté válce a dalších konfliktech 18. a 19. století počet obyvatel znovu narůstal a Dolní Řasnice se začala stávat jednou z nejlidnatějších zemědělských obcí Frýdlantska. Zemědělský ráz si obec zachovala dodnes, snad jedinou výjimkou je založení jedné z prvních textilek na výrobu polovlněných a bavlněných látek - firma Josef Ressel vznikla roku 1864 a na počátku 20. století zaměstnávala 400 lidí.

V období kolem druhé světové války, mezi roky 1938 a 1945, patřila obec do území zabraném Německem. Po poválečném odsunu nahradili původní obyvatele spolu s českými reemigranty také přistěhovalci z vnitřních částí Československa. Budovy místní továrny sloužily po znárodnění nejprve liberecké Severochemě, pak jako sklady pro různé zemědělské subjekty.

Od roku 2004 udržují v čas Velikonoc péčí Milana Maršálka tradici vajíčkovníku. Nejprve je strom vztyčen. Následně jsou pak na něj zavěšována vyfouknutá vajíčka, v nichž je ukryti tajné přání či sen osoby, jež vajíčko na strom věší. (zdroj: Wikipedia)

Dolní Řasnice - škola
Dolní Řasnice - škola
1915 (zdroj: https://deutschboehmen.de)
1915 (zdroj: https://deutschboehmen.de)

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Kovárna Andrease Stelziga
Kovárna Andrease Stelziga
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com

Dolní Řasnice 

(skrytý skvost Frýdlantského výběžku).

(foto Matyáš Gál)