Dobrá Voda

31.03.2021
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Kaple na Dobré Vodě
Kaple na Dobré Vodě
Kaple na Dobré Vodě
Kaple na Dobré Vodě
Pomník padlým v 1. světové válce
Pomník padlým v 1. světové válce
Kříž u kaple
Kříž u kaple

Dobrá Voda (německy Gutbrunn), místními nazývaná též Horní Dobrá Voda, je osada, základní sídelní jednotka města Jablonec nad Nisou v místní části Vrkoslavice. Leží východně od vrcholu Hradešína ve výšce 625 m n. m. Žije zde asi 90 obyvatel.

Historie

Osada Dobrá Voda vznikla na přelomu 18. a 19. století. Zatímco na mapách prvního vojenského mapování je v místech dnešní osady ještě jenom les, na katastrální mapě Rádla z roku 1843 lze již napočítat 10 dřevěných domů. Osada ale ještě nemá samostatný název, je označena jako část obce Kokonín (Kukaner Gränze).

V severní části osady je zakreslena velká zděná budova lázní, označená jako Badehaus. Lázně využívaly zdroj údajně léčivé vody nazývaný Gutbrunn (Dobrá Studnice) na severní straně osady. Název se poprvé objevil na mapách druhého vojenského mapování. Pojmenování Gutbrunn pak postupně začali používat lidé z okolních obcí jak pro osadu na vrcholu při prameni, tak pro další osadu ležící již v katastru Rychnova u Jablonce nad Nisou na jižním úpatí Hradešína. Obě osady měly v roce 1771 celkem 17 domů.

Je zajímavé, že při určování hranic katastrálních území sousedních obcí Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou byla osada na vrcholu Hradešína připojena ke vzdálenějšímu Rádlu. Podle rychnovské kroniky se tak stalo proto, že tehdejší starosta Rychnova byl unaven nezbytnou pochůzkou po jižních hranicích své obce a odmítnul doprovázet komisaře dále do kopce na severní straně katastru. K rozvoji osady přispěla stavba silnice v roce 1900, která spojovala Rádlo přes dnešní Dolní Dobrou Vodu s Vrkoslavicemi. V tom roce měly obě osady 30 domů a 170 občanů. Po vzniku Československa obdržela osada také český název Dobrá Studnice.

Před druhou světovou válkou byla osada celá německá. Po roce 1945 začali noví obyvatelé osady užívat název Dobrá Voda, změna názvu však není stvrzena vyhláškou Ministerstva vnitra ČSR. Osada zůstala součástí vzdáleného Rádla, se kterým měla obtížné spojení. Proto po dohodě MNV Rádlo a MNV Vrkoslavice došlo v roce 1960 k připojení Dobré Vody k Vrkoslavicím, které byly o dva roky později sloučeny s Jabloncem nad Nisou.

Současnost

Protože osada leží na samém okraji města Jablonce a je obklopena lesy a loukami, staví se zde nové rodinné domy. Obyvatelé v současnosti požadují připojení osady na autobusovou síť městské hromadné dopravy.

Dobrá Voda je ze západu přístupná po silnici III/2878, která odbočuje ze silnice I/65 na úpatí Hradešína, z východu místními komunikacemi z Vrkoslavic. Přes Dobrou Vodu vede cyklostezka Odra-Nisa, která je nejpoužívanější v regionu. Dále Dobrou Vodou vede Rychnovská severo-jižní spojka, Jablonecký vyhlídkový okruh, Nová hřebenovka a Dobrovodský okruh. Celá oblast je intenzivně využívána pro cykloturistiku. Na Dobré Vodě je také první zastavení Naučné stezky manželů Scheybalových s informačním panelem.

Ski areál Dobrá Voda

Dobrá Voda je dnes známá svým Ski areálem, který nabízí slalomový svah dlouhý 300m svahů (600 m n. m. - 520 m n. m.), vlek TATRAPOMA, parkovište a hospůdku.

Na východní polovině svahu byl vybudován bikepark (JBC Bikepark) s fourcrossovou tratí, na které byl v roce 2013 uspořádán závod světové série 4X Pro Tour. Areál i vlek je tak využíván v zimě i v létě.

Pamětihodnosti


  • Zaniklé lázně a hostinec Gutbrunnwarte

Rychnovská kronika uvádí, že lázně založil a postavil ve druhé polovině 18. století ranhojič Johann Laska. Po smrti Johanna Lasky zdědila lázně jeho dcera, která je později prodala Antonu Langovi z Rýnovic. Dědicové Antona Langa lázeňský provoz zrušili a budovu proměnili na výletní hostinec s překrásnou vyhlídkou na Jizerské hory a Jablonec nad Nisou. Místo se stalo oblíbeným cílem vycházek jabloneckých měšťanů a proto zde majitel Lang zde postupně vybudoval tzv. Gutbrunnwarte, honosnou stavbu s několika sály, zahradní restauraci a vyhlídkovou věží. Společenské změny po roce 1948 způsobily také zkázu slavného Langova hostince. Objekt byl vyklizen a využíván jako drůbežárna a sklad obilí a roku 1966 byl zbourán

  • Kaple Panny Marie

Stavba kaple probíhala v letech 1895–1896, k jejímu vysvěcení došlo 28. 6. 1896. V letech 1931 až 1932 byla stavebně rozšířena a znovu vysvěcena 21. 8. 1932. V malém parčíku před kaplí je litinový kříž, patrně donace místního sedláka Paula Seibotha. Kříž byl postaven v osadě u cesty a 22. července 1860 byl rychnovským farářem posvěcen.

  • Pomník obětem 1. světové války

Památník byl v roce 1926 vybudován před hostincem Gutbrunnwarte. Je přes tři metry vysoký s deskami z leštěné žuly, na přední desce je nápis: Für unsere im Weltkriege 1914 - 1918 gefallenen und verstorbenen Heimatsöhne errichtet durch den Ortsverschönerungs Verein und Deutsche Tischgesellschaft Gutbrunn. (Naší vlasti synům padlým a zemřelým ve světové válce 1914 - 1918 pořídily Místní okrašlovací spolek a Německá stolní společnost Dobrá Voda.) Na zadní straně pomníku je deska s devatenácti jmény padlých.

  • Vyhlídka (Schnuppstein)

Malá, asi sedm metrů vysoká rulová skalka, poslední zbytek metamorfovaných hornin, které pokrývaly žulový masiv Hradešína. V roce 1902 členové jablonecké sekce Německého horského spolku pro Jěštědské a Jizerské hory (Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge) zpřístupnili její vrchol. Vyhlídka byla v roce 1995 registrována jako významný krajinný prvek č. 79 Rulové černé skalisko na Dobré Vodě.

zdroj: Wikipedia

Roubenka na Dobré Vodě
Roubenka na Dobré Vodě
Vyhlídka na Dobré Vodě
Vyhlídka na Dobré Vodě
Vyhlídka (kolem roku 1910)
Vyhlídka (kolem roku 1910)
Pohled na Jizerské hory a Jablonec nad Nisou z horní části Ski areálu Dobrá Voda
Pohled na Jizerské hory a Jablonec nad Nisou z horní části Ski areálu Dobrá Voda
Výletní restaurace v Dobré Vodě u Jablonce nad Nisou (zdroj: https://fotohistorie.cz/)
Výletní restaurace v Dobré Vodě u Jablonce nad Nisou (zdroj: https://fotohistorie.cz/)
Gutbrunnwarte (Hotel Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou)
Gutbrunnwarte (Hotel Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou)
Gutbrunnwarte (Hotel Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou)  Beschreibung: Sankařská dráha www.dobravoda.estranky.cz
Gutbrunnwarte (Hotel Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou) Beschreibung: Sankařská dráha www.dobravoda.estranky.cz
Zazračná studánka
Zazračná studánka
Místo bobové dráhy ...se neska jezdí na kole dolu a lanovkou nahoru. obcí procházela historická hřebenová cesta více na www.kammweg.cz
Místo bobové dráhy ...se neska jezdí na kole dolu a lanovkou nahoru. obcí procházela historická hřebenová cesta více na www.kammweg.cz

Gutbrunnwarte (Hotel Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou)Restaurace, rozhledna, hospoda, taneční sály a pivní sanatorium na Dobré Vodě

Velmi známé v tomto směru bývalo pohostinství na Dobré Vodě. Podle studánky s údajně léčivou vodou se osadě říkalo Gutbrunn, čili Dobrá Studnice. Příliv výletníků vedl pana Langa, majitele vrkoslavického hotelu Lang, ke stavbě tzv. Gutbrunnwarte. Honosná stavba časem získala několik sálů, zahradní restauraci i vyhlídkovou věž. Prý tu byli schopni přijmout až dva tisíce lidí! Lang vymyslel i skvělý slogan, když hosty zval do "Pivního sanatoria".
Po roce 1945 provozoval restauraci J. Drobník z Návarova. Nepochopení souvislostí je zjevné na dobové pohlednici, kdy bylo zařízení zváno "Guttbrunnova bouda". Společenské změny nakonec přivedly slavný hostinec k pádu. Nezabránily tomu ani vyhlášené Silvestry a taneční zábavy. Před tím byl objekt sice ještě využíván jako drůbežárna a sklad obilí, ale roku 1966 byl zbourán.

zdroj: https://www.zanikleobce.cz

počátek 20. stol.
počátek 20. stol.
Od kapličky
Od kapličky