Cvikov a železnice

05.02.2021

Železniční trať Svor - Jablonné v Podještědí

Cvikov
Cvikov
Lokomotiva 434.2327 v čele manipulačního vlaku opouští stanici Cvikov
Lokomotiva 434.2327 v čele manipulačního vlaku opouští stanici Cvikov
Lokomotiva T444.0256 na nákladišti Cvikov
Lokomotiva T444.0256 na nákladišti Cvikov
Manipulační vlak u kamenného mostku před Kunraticemi u Cvikova
Manipulační vlak u kamenného mostku před Kunraticemi u Cvikova
archiv Martin Hájek
archiv Martin Hájek
Cvíkov - Jablonné v Podještědí
Cvíkov - Jablonné v Podještědí

Železniční trať Svor - Jablonné v Podještědí je bývalá železniční trať na severu České republiky, v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa o délce 17,1 km.

Historie

Trať byla vybudována Českou severní dráhou po dvou etapách. Úsek ze Svoru do Cvikova o délce 4,5 km byl zprovozněn 1. září 1886. Úsek ze Cvikova do Jablonného v Podještědí byl zprovozněn 7. října 1905.

Na trati byly stanice a zastávky od Svoru: Cvikov, Lindava, Kunratice u Cvikova, Heřmanice.

Ještě v 70. letech 20. století se úsek Cvikov - Jablonné v Podještědí dočkal pokládky nových kolejí. Trať se stala obětí rušení neefektivních tratí v 70. letech 20. století. V její neprospěch rozhodla velká sklonová náročnost se stoupáními a spády až 25 promile a hustá autobusová doprava ve stejném úseku. Osobní doprava byla zrušena dne 28. května 1973 se změnou jízdního řádu. Úsek Svor - Cvikov byl zrušen a byly z něj sneseny koleje v souvislosti se stavbou obchvatu Svoru v roce 1977. Úsek Cvikov - Jablonné v Podještědí byl do 31. května 1986 provozován jako vlečka.

Do současné doby je zachováno traťové těleso kromě úseku u Svoru, kde je přerušené silničním obchvatem. Stojí též původní nádražní budovy ve Cvikově, Lindavě a v Kunraticích.

(zdroj: Wikipedia)

Stavba přeložky silnice I/13 v Kunraticích u Cvikova
Stavba přeložky silnice I/13 v Kunraticích u Cvikova
Kunratice u Cvikova 1978
Kunratice u Cvikova 1978
Trhací vlak u ocelového viaduktu v Kunraticích u Cvikova
Trhací vlak u ocelového viaduktu v Kunraticích u Cvikova
Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova

Foto: Karel Šleis

nádraží Cvikov (archiv Martin A Ala)
nádraží Cvikov (archiv Martin A Ala)
nádraží Cvikov (archiv Martin A Ala)
nádraží Cvikov (archiv Martin A Ala)

stavba nádraží
stavba nádraží
Cvikov vlakové nádraží 1974
Cvikov vlakové nádraží 1974
Svor - vlakové nádraží
Svor - vlakové nádraží
Svor-nádraží 2016
Svor-nádraží 2016
Lindava (zrušené)
Lindava (zrušené)

Nádraží Cvikov v roce 1974 - Lokomotiva na snímku je 434.2243. V roce 1978 ji nahradila 434.2327, která vytrvala až do konce parního provozu v r. 1980. Ta je na fotce z Kunratic u Cvikova. Před "překopáním" trati u Svoru jezdil každý den manipulační vlak z CL do Jablonného v P., Svoru a CL. Pak se ještě jednou vrátil z CL do Nového Boru a zpět (podle potřeby). Říkalo se mu "okruh", a to i v době, když to ze Cvikova do Svoru nešlo. Manipulák měl po léta stabilní jízdní řád a vyjížděl z CL obvykle kolem druhé hodiny v noci. Když bylo ve Cvikově hodně zátěže, vytahoval ji do Svoru nadvakrát. V letech 1978 - 1980 se na lokomotivě střídaly dvě čety. Tichý - Šimon, Karlík - Melmuka. (komentář Tomáš Heizer)

Cvikov (zrušené)
Cvikov (zrušené)
Kunratice u Cvikova (zrušené)
Kunratice u Cvikova (zrušené)
Lindavské nádraží - foto Jindřich Suriomariochuanesferdinando Minář
Lindavské nádraží - foto Jindřich Suriomariochuanesferdinando Minář