Bílý Kostel nad Nisou 

08.12.2021
zdroj: https://www.bily-kostel.cz/
zdroj: https://www.bily-kostel.cz/
zdroj: https://www.bily-kostel.cz/
zdroj: https://www.bily-kostel.cz/
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
Bílý Kostel nad Nisou v roce 1942  (zdroj Historické fotografie)
Bílý Kostel nad Nisou v roce 1942 (zdroj Historické fotografie)
Kostel a fara od řeky Nisy 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel a fara od řeky Nisy 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel 1922 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel 1922 (archiv Jany Zahurancové)
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Danča Zerzánová
archiv Danča Zerzánová
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Bývalá továrna - po válce Státní statek - dnes již nestojí (archiv Jany Zahurancové)
Bývalá továrna - po válce Státní statek - dnes již nestojí (archiv Jany Zahurancové)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Rekruti z Bílého Kostela 1911 (archiv Jany Zahurancové)
Rekruti z Bílého Kostela 1911 (archiv Jany Zahurancové)

Bílý Kostel nad Nisou (německy Weißkirchen a. d. Neiße)

je obec a vesnice na severu Čech, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží 3 km západně od Chrastavy, 11 km severozápadně od Liberce a 7 km jihovýchodně od Hrádku nad Nisou. Obcí pod Ještědsko-kozákovským hřbetem protéká Lužická Nisa. Žije zde přibližně 1 000 obyvatel.

Vesnici založili v údolí řeky Nisy ve 13. století němečtí kolonisté, přistěhovaní do oblasti na pozvání přemyslovskými panovníky. Jedná se o vesnici lánového typu. Sami tehdejší obyvatelé nazývali svou ves Heinrichsdorf, tedy Jindřichov, patrně podle tehdejšího majitele panství Jindřicha z Donína. V záznamech se však také objevuje latinský název Henrici Villa. Když byl ve 14. století postaven v obci kostelík se zdaleka viditelnou bílou omítkou, objevil se v historických materiálech také další latinský název Alba Ecclesia, tedy Bílý Kostel (německy nejprve Weysskirch, pak Weisskirchen). Obživu obyvatelům zajišťovala hornická činnost, těžily se zde kovové rudy a byla zde huť na tavení stříbra.Největší rozvoj obce nastal, když byla obcí roku 1859 postavena liberecko-žitavská železnice a roku 1867 bylo přímo v obci dostavěno nádraží. V této době vzniklo v obci několik textilních továren a papírna. Během druhé světové války bylo v objektu firmy Jäger ubytováno téměř tisíc židovských dívek a žen z Francie a Nizozemska, které pracovaly v chrastavském závodě Spreewerke. Po odsunu německých obyvatel byla obec osídlena českým obyvatelstvem.

V roce 1958 a 2010 způsobila ve vsi značné škody rozvodněná Nisa.

Části obce

  • Bílý Kostel nad Nisou
  • Panenská Hůrka (Frauenberg) na úpatí Dlouhé hory vznikla jako hornická osada již ve středověku. První zmínka o vsi je z roku 1475, před rokem 1563 byla povýšena na horní městečko. Doly na měď a stříbro byly opuštěny v 18. století. Dnes má obec rekreační ráz.
  • Pekařka (Bäckenhain) je tradičně zemědělská obec. 

(zdroj: Wikipedia)

V srpnu roku 2010  obec postihla ničivá blezková povodeň. Zasažena byla větší část obce Bílý Kostel, škody byly napáchány i v osadě Panenská Hůrka i Pekařka.
Povodeň odnesla pět mostů a lávek. Zničila čtyři rodinné domy pro jejíchž majitele byl vystaven do půl roku od povodně obytný dům v centru obce. Poničené komunikace byly všechny opraveny do dvou let od povodně. Obec se z ničivé události dostala do pěkného, příjemného stavu.

Dnes je obec úhlednou, spokojeně žijící obcí, jejíž upravenost podtrhuje okolní krásná příroda.
O názvu obce je jasno hned na první pohled, kdy vidíte nově opravený sněhobílý kostel stojící v jejím středu. Kostel je od roku 2008 v majetku obce a slouží jako společenský prostor, kde se pořádají výstavy, divadla, koncerty. Je zde velký zájem o uzavírání občanských sňatků.

V Bílém Kostele a dvou přiléhajících osadách Pekařka a Panenská Hůrka dnes žije 1042 obyvatel. Díky výborné poloze, vybavenosti, dostupnosti se obec pozvolna rozrůstá. Společenský život v obci rozvíjí stále fungující místní spolky - hasiči, sportovci, klub maminek a myslivci pořádáním mnoha akcí.

Za návštěvu stojí unikátní Minimuzeum másla a chleba, Vyhlídka na obcí, krásná cyklostezka s doprovodnými herními prvky na které dohlíží vodník Paraďák. V krásných lesích lze navštívit zříceninu hradu Roimund.

(zdroj: https://www.bily-kostel.cz/obec-180/historie-a-soucasnost/)

https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
archiv Danča Zerzánová
archiv Danča Zerzánová
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Bílý Kostel nad Nisou (archiv Vlastimír Hájek )
Bílý Kostel nad Nisou (archiv Vlastimír Hájek )
Pozdrav z Bílého Kostela 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Pozdrav z Bílého Kostela 1900 (archiv Jany Zahurancové)
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU (1900)  pohled od jihozápadu na část obce s budovou školy a kostelem sv. Mikuláše, V pozadí nalevo objekt hostince „České Švýcarsko“ (dnes „U Formánků“)  zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU (1900) pohled od jihozápadu na část obce s budovou školy a kostelem sv. Mikuláše, V pozadí nalevo objekt hostince „České Švýcarsko“ (dnes „U Formánků“) zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Bílý Kostel - Pila rodiny Fritzche Strasstergera (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - Pila rodiny Fritzche Strasstergera (archiv Jany Zahurancové)

Bílý Kostel nad Nisou v roce 1936

Obec, rozložená po obou březích Lužické Nisy, byla založena již ve 13. století a zprvu nazvána po majiteli grabštejnského panství, hraběti Jindřichu z Donína. Později se ujal překlad jejího latinského jména Alba Ecclesia, Bílý Kostel. Farní kostel sv. Mikuláše zde stál již roku 1352, jeho současná podoba je mnohem mladší. Budovy na pohlednicí z konce 30. let minulého století (snímek je z pravého břehu řeky) vpravo od kostela již nestojí: dlouhý dům s tmavou střechou byla stodola, světlý štít vpravo od ní byla známá hospoda Zur Eisenbahn, po válce U tanku (po roce 1945 zde stál poškozený německý tank) či U mostu (současný blízký betonový most přes Nisu na "staré" silnici do Jablonného v Podještědí byl postaven roku 1926). Restaurace byla činná až do roku 1988, o devatenáct let později byla zbourána. Domy na pohlednici vlevo od kostela dosud stojí, za větším z nich je ukryta budova staré fary.

Bílý Kostel

Přes sto let stará kolorovaná pohlednice Bílého Kostela, kdysi jedné z nejbohatších obcí v údolí Nisy, která zde teče pod severozápadními svahy Ještědského hřbetu. Nejznámější stavbou, která dala již v polovině 14. století obci jméno (zprvu latinské Alba Ecclesia), je farní kostel sv. Mikuláše. Dnes Je odsvěcen a mše se slouží pouze dvakrát do měsíce na faře. Během staletí byl kostel mnohokrát přestavován, kostelní věž pochází až z roku 1679. Obec se v pozdním středověku nazývala i Henricivilla čili Jindřichova Ves po majiteli tehdejšího grabštejnského panství Jindřichovi z Donína. Bílý Kostel slouží jako východisko cest do ještědských hor, třeba malebným Lužním dolem do Kryštofova Údolí.

Foto: Rostislav Křivánek
Foto: Rostislav Křivánek
Vítací cedule na nádraží v Bílém Kostele 2015 (archiv J.Zahurancové)
Vítací cedule na nádraží v Bílém Kostele 2015 (archiv J.Zahurancové)

BÍLÝ KOSTEL - OBEC, KTERÁ SE ANI NEMŮŽE JMENOVAT JINAK

Bílý Kostel nad Nisou ležící v ještědsko-kozákovském hřbetu stěží přehlédnete. Dominuje mu bíle omítnutý kostel, který je viditelný již z daleka. Dnes klidná, upravená a prosperující obec má za sebou několik století vzestupů, pádů a utrpení obyvatel.
Vesnice byla založena ve 13. století a tehdy se jí říkalo Heinrichsdorf (Jindřichov) - tedy do 14. století, kde byl v obci vystavěn zářivě bílý kostel po němž se obci začalo říkat Alba Ecclesia.
Většina obyvatel obce se živila těžbou železa, mědi, stříbrné rudy a olova. Po husitských válkách začaly v okolí řádit loupeživé bandy, které se usadily na původně strážním hradě Roimundu. Ten nechal zbourat až Mikuláš z Donína a jeho pozůstatky si mohly místní ponechat pro stavební účely.
Během následujících staletí obec několikrát opakovaně propadala zkáze a opět vzkvétala -hornická privilegia, během 30leté války byla mnohokrát vydrancována, v 17. století během morové epidemie zemřelo více jak polovina obyvatel, rozvoj industrializace, zavedení elektřiny do obce, za 2. světové války byl na okraji obce vytvořen koncentrační tábor... Pestrá historie, že?
Ale přes to všechno obec vydržela do dnešních dnů a vzkvétá o to víc, o co jí historie připravila.
Najděte si čas a navštivte Bílý Kostel i bílý kostel, křížovou cestu vytvořenu v ohradní zdi kostela, vyhlídku nad obcí, která skýtá nádherný pohled. Projděte si obec křížem krážem podél Lužické Nisy a nesčetného množství božích muk. Nasajte atmosféru klidu a divoké historie.
V blízkosti můžete stále narazit na zříceninu hradu Roimund, navštívit Grabštejn, Kryštofovo Údolí nebo jedinečný transbordér přes Lužickou Nisu.
Dnes se v obci buduje, mj. i cyklostezka Zdislava, která v budoucnu propojí cyklostezku Odra Nisa s Novým Borem, resp. cyklostezkou Ploučnice nebo Varhany.

zdroj: https://www.doluzihor.cz/

Bílý Kostel Fritscheův restaurant_1940-dnes obecní úřad (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel Fritscheův restaurant_1940-dnes obecní úřad (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - Obecní úřad 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - Obecní úřad 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel na snímku dole hostinec U Viaduktu 1899 (archiv Jan Zahurancové)
Bílý Kostel na snímku dole hostinec U Viaduktu 1899 (archiv Jan Zahurancové)
Bílý Kostel na snímku vlevo stával hostinec U Viaduktu 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel na snímku vlevo stával hostinec U Viaduktu 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Gruß aus Weißkirchen. Gasthaus zur böhmischen Schweiz. Bílý Kostel nad Nisou. Hostinec u českého Švýcarska. Po r. 1906. Autor: Wilhelm König. (archiv Severočeského muzea v Liberci, F714)
Gruß aus Weißkirchen. Gasthaus zur böhmischen Schweiz. Bílý Kostel nad Nisou. Hostinec u českého Švýcarska. Po r. 1906. Autor: Wilhelm König. (archiv Severočeského muzea v Liberci, F714)
Bílý Kostel - hostinec České Švýcarsko 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec České Švýcarsko 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec České Švýcarsko na fotce z roku 2015 Pod Skálou (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec České Švýcarsko na fotce z roku 2015 Pod Skálou (archiv Jany Zahurancové)

BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU (1901)

jeden z místních obchodů a "kavárna", která byla v obci jistě zvláštností 

zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Bílý Kostel - 1931 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - 1931 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Pyramidy v roce 1932 před vyhořením (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Pyramidy v roce 1932 před vyhořením (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Binderů (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Binderů (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Fuksů 1940 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Fuksů 1940 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Fuksů dnes obytný dům 2016 - č.p.127 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U Fuksů dnes obytný dům 2016 - č.p.127 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - restaurace U nádraží (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - restaurace U nádraží (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - restaurace U nádraží - 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - restaurace U nádraží - 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel_spodní obrázek je hostinec U Pyramidy 1898 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel_spodní obrázek je hostinec U Pyramidy 1898 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - vpravo hornický hostinec Pyramida, který vyhořel 1.12. 1932 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - vpravo hornický hostinec Pyramida, který vyhořel 1.12. 1932 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - budova u mostu (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - budova u mostu (archiv Jany Zahurancové)
2015 (archiv Jany Zahurancové)
2015 (archiv Jany Zahurancové)
Restaurace TATRAN - 1910-1924 byla majitelkou Hana Franke, 1924-1945 Ignaz Fritsche, dnešní název dostala až po uzavření hostince U Tanku v roce 1988 (archiv Jany Zahurancové)
Restaurace TATRAN - 1910-1924 byla majitelkou Hana Franke, 1924-1945 Ignaz Fritsche, dnešní název dostala až po uzavření hostince U Tanku v roce 1988 (archiv Jany Zahurancové)
Restaurace Tatran 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Restaurace Tatran 2015 (archiv Jany Zahurancové)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek

Hostinec U Dráhy

Bílý Kostel - Hostinec U Dráhy cca 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - Hostinec U Dráhy cca 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy koncem 30.let (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy koncem 30.let (archiv Jany Zahurancové)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Bílý Kostel - hostinec U dráhy, po válce U tanku, později U mostu - zbourán 2007 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy, po válce U tanku, později U mostu - zbourán 2007 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy interier (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy interier (archiv Jany Zahurancové)

Na pohlednici odeslané roku 1917 vidíme největší sál v Bílém Kostele ještě v plném lesku. Byl v zájezdním hostinci zvaném tehdy "Zur Eisenbahn", česky později U dráhy (rozuměj železniční), který tehdy vedl F. Kühnel. Po první válce se nazýval také U mostu, protože stál hned za betonovým mostem přes Lužickou Nisu postaveném roku 1926. Přes něj tehdy vedla říšská silnice do Jablonného v Podještědí, před ním odbočovala na Hrádek n. N. další říšská silnice zvaná Žitavská. Hostinců bylo v Bílém Kostele celá řada; přímo proti hostinci U dráhy byl přes silnici hostinec pana Fritscheho. Ten stojí dodnes a sídlí v něm zdejší obecní úřad. Hostinec U dráhy takové štěstí neměl. Sice ještě dlouho, až do roku 1988, sloužil návštěvníkům, ale pak byl opuštěn a roku 2007 definitivně odstraněn. Dnes je po něm u kostela sv. Mikuláše prázdné místo. Nová "děčínská" silnice vede již řadu let mimo obec.

Bílý Kostel - hostinec U dráhy zač. 40.let (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy zač. 40.let (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy, po válce U tanku, později U mostu zbourán 2007 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel - hostinec U dráhy, po válce U tanku, později U mostu zbourán 2007 (archiv Jany Zahurancové)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Kostel v roce 2013 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2013 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2019 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2019 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel svatého Mikuláše,

 který se nachází ve střední části obce Bílý Kostel nad Nisou mezi řekou Nisou a silnicí směřující do Chotyně, je raně barokní sakrální stavbou postavenou na vyvýšeném starém hřbitově v letech 1679-1691. Předchozí kostel postavený na stejném na místě byl zmiňován již v roce 1352. Tento starý kostel dal obci zřejmě také jméno, které se objevuje v roce 1500 v latinském tvaru Alba Ecclesia (česky Bílý Kostel). Současný kostel je největší dominantou obce a je viditelný z velké dálky.

Větší zásahy do architektury kostela proběhly v letech 1749-1754 a také v roce 1785, kdy byl rozšířen o nový presbytář. Kostel dlouhou dobu sloužil jako sklad knih liberecké knihovny.

Původní vybavení bylo v období po roce 1977 zcela odstraněno a nedochovala se ani kruchta ani oltáře. Starší popis z roku 1977 ještě uvádí, že vnitřní zařízení kostela je barokní pocházející z 18. století. Kruchta kostela je trojdílná, dřevěná, zdobená na poprsni malovanými rokokovými kyticemi z 2. poloviny 18. století a obrazem Panny Marie Růžencové z poloviny 19. století. Hlavní oltář je opožděně barokní, sloupový a portálový. Je na něm obraz sv. Mikuláše z roku 1832 a sochy sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Dva boční oltáře jsou panelové, opatřené dvěma sochami z roku 1786. Kazatelna a varhany jsou klasicistní, pocházející z roku 1786. Křtitelnice později vytvořená má z vršku raně gotické pilíře s bobulovitou hlavicí z 2. poloviny 13. století. V presbytáři je hodnotný obraz sv. Mikuláše pocházející z 1. poloviny 18. století, který se původně nacházel na hlavním oltáři. V kostele se nachází barokní krucifix z roku 1734. Toto vybavení se však v kostele již nenalézá.

Na počátku 21. století je kostel ve vlastnictví obce. Je uvnitř opraven a využíván k pořádání kulturních akcí obce.

(zdroj: Wikipedia)

Kostel v roce 2008 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2008 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2017 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2017 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Kostel v roce 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Bílý Kostel nad Nisou (archiv Jaroslav Hůlka )
Bílý Kostel nad Nisou (archiv Jaroslav Hůlka )
 (archiv Jaroslav Beneš)
(archiv Jaroslav Beneš)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro

Tenhle most se dostal i do hledáčků reportérů časopisu Life, záběry z mobilisace ze září 1938:

 (archiv Jaroslav Beneš)

 (archiv Jaroslav Beneš)
(archiv Jaroslav Beneš)
 (archiv Jaroslav Beneš)
(archiv Jaroslav Beneš)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek

Pokud se chcete dovědět více, tak můžete navštívit naše nové stránky : www.minimuzeum.webnode.cz.

Odkaz na reportáž uvedenou na TV Nova

https://tn.nova.cz/zpravy/doporucujeme/obri-maselnici-vyrabel-2-roky-vejde-se-do-ni-390-litru-smetany.html

Minimuzeum másla

Minimuzeum vzniklo postupným získáváním exponátů spojených se zpracováním mléka a výrobou produktů z mléka. V našem minimuzeu najdete cca. 120 většinou funkčních exponátů. Jsou zde odstředivky, máselnice, bandasky, formy na máslo, smetaníky, odměrky a další. Některé exponáty používáme při praktické ukázce stloukání másla, které předvádíme většinou pro děti z okolních škol. Také se účastníme několika akcí spojených s ukázkou starých řemesel.

kliknutím vstoupíte na oficiální stránku obce