Vartenberk  

14.12.2021
zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com
(archiv Jaroslav Honzík)
(archiv Jaroslav Honzík)
archiv J.Honzík)
archiv J.Honzík)
 Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
V podstatě do své konečné zámecké podoby byl hrad Vartemberk renesančně přestavěn Hyšpergáry v roce 1563 Z knihy o Stráži pod Ralskem
V podstatě do své konečné zámecké podoby byl hrad Vartemberk renesančně přestavěn Hyšpergáry v roce 1563 Z knihy o Stráži pod Ralskem
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de

Vartenberk (původně psáno Wartenberg, někdy také Vartemberk) je renesanční zámek ve městě Stráž pod Ralskem v Libereckém kraji. Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu a jeho název pochází z výrazu Warte auf dem Berg, což česky znamená stráž na hoře. Mnohdy je název hradu uváděn pouze česky: Stráž.Od roku 1968 je chráněn jako kulturní památka.

Středověk

První zmínka o hradu se datuje do roku 1281. Původně gotický hrad patrně založil Markvart z Března, či jeho syn Beneš z Vartemberka ve 13. století k ochraně obchodní žitavské záhvožďské cesty. Je z té doby zachována pečeť S. MARQVARDI DE WARTENBERC, patřící jednomu z Markvartů, kterou možná použil i zmíněný Beneš. Hrad na Strážném vrchu (německy Wartenberg) byl nazýván Wartenberg, pak počeštěle Vartemberk nebo Vartmberk. Také městečko v podhradí vzniklé z někdejší osady získalo název Vartemberk, daleko později Stráž pod Ralskem.

Členové čtyř rodových větví pánů z Vartenberka (ze Stráže), a to kumburské, kostecké, veselské a děčínské, zastávali ve 14. století vysoké úřady a aktivně zasahovali do politického dění. Rod dědičně od roku 1337 zastával úřad nejvyššího číšníka českých králů. Zmíněný Beneš tento úřad dostal již roku 1283. Vartenberkové také předsedali zemskému soudu a zastávali funkci pražského purkrabího.

Za husitských válek byl hrad v roce 1426 či 1427 obsazen sirotky. Husitským hejtmanem na hradu se stal Jan Čapek ze Sán. Je zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali. V roce 1438 byl hrad Mikuláše Sokola z Lamberka a po jeho smrti Děpolta z Rýzmburka.

Původní hrad byl gotický, založený na severozápadní straně protáhlého návrší. Kolem hradu byl vybudován příkop a hradební zeď, přes příkop byl postaven padací most. Do zdi byla vestavěna pod západním nárožím okrouhlá bašta. Na severní straně hradu kdysi stála hranolová věž, který byla součástí předhradí. V přehradí byly lomené valené klenby. Hrad byl postupně přestavován, zvětšován, z původního hrádku Vartenberků se příliš nezachovalo.

Přestavba na zámek

Po pánech z Vartenberka hrad získal koupí roku 1504 šlechtický rod Hyršpergárů, kteří roku 1563 hrad přestavěli na renesanční zámek. Zámek se dále dostal do vlastnictví Lichtenštejnů, Hartigů a na krátkou dobu i Albrechta z Valdštejna. V průběhu třicetileté války byl zámek roku 1639 vypleněn a poškozen švédským vojskem a v roce 1645 byl vypálen.

Po dobudování zámku v Mimoni roku 1830 vlastníci Vartenberku (Stráže) se přestěhovali tam a zdejší zámek se stal sídlem velkostatku. V roce 1922 Hartigovský velkostatek koupil unhošťský učitel a spisovatel František Melichar, který zde dožil. Krátce před znárodněním byl zastaven bankovnímu ústavu. Za druhé světové války zde byla věznice.

Po roce 1945

Zámek v roce 2014

Po válce zámecký areál pro své potřeby zabrala rudá armáda, která jej využívala jako nemocnici a zotavovnu. Zámek byl využíván též k ubytování rekreantů koncernu ČKD Praha. Později však byl zdevastován sovětskými vojsky a dne 11. září 1987 vyhořel.

Současnost

Zámek s opravenou střechou a větší částí fasád, rok 2019

Zámek je postupně opravován. První nutné záchranné práce započaly až po odchodu vojáků v 90. letech 20. století, kdy byl postaven nový krov. V říjnu 2010 byl uspořádána veřejná sbírka na obnovu objektu.

Park

Les na výšinách Zámeckého vrchu kolem bývalého hradu byl upraven spíše jako obora, kde převládají původní dřeviny. Vlastní nevelká okrasná zahrada uvnitř nad nádvořím byla v roce 1980 velmi malá a neudržovaná. Rostlo zde 19 stromů, duby, javory, lípy, hlohy, také jírovce a šeříky.

(zdroj: Wikipedia)

Zámek Vartenberk 1940 (archiv J.Peterka)
Zámek Vartenberk 1940 (archiv J.Peterka)
(archiv J.Honzík)
(archiv J.Honzík)
Rudé právo 14.září 1987 (archiv R.Kittler)
Rudé právo 14.září 1987 (archiv R.Kittler)

Zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem 1941

Hrad z druhé poloviny 13. stol., nazývaný dříve Wartenberg se nachází nad Stráží pod Ralskem. Vznikl na ochranu obchodní žitavské záhožďské cesty a dal jméno mocnému panskému rodu, jehož pánové se psali s přídomkem "z Wartenberka".První zmínka o hradu pochází z roku 1281, existenci podhradního městečka potvrzuje listina krále Václava II. z roku 1283. Jeho jméno vzniklo složením slov Warte auf Berge, tj. "stráž na vrchu". Původně gotický hrad patrně založil Markvart z Března, či jeho syn Beneš z Vartenberka. Strategický význam hrála Stráž za husitských válek, v roce 1426 ji obsadili sirotci. Hrad zůstal v majetku Vartenberků až do 16. století, poté byl přestavěn na renesanční zámek a často měnil majitele.Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na jeho osudech se krutě podepsala těžba uranu a také to, že byl po roce 1968 poškozen při pobytu posádky sovětské armády. V září 1987 dokonal dílo zkázy požár – teprve v současné době probíhá rekonstrukce. Zámek patří městu Stráž pod Ralskem, které zde v létě koná hudební festival. Jinak zatím není přístupný veřejnosti.

(archiv J.Peterka, text:https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-vartenberk-ve-strazi-pod-ralskem?fbclid=IwAR0EAPOiySKNFppfpEX_llgH4HRHQj99q0Rz3jFDg6LPIn2STFY08VPNPig

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Zámek Vartenberk, stav 2014
Zámek Vartenberk, stav 2014
Zámek Vartenberk, stav 2019
Zámek Vartenberk, stav 2019
foto 2016 (archiv J.Honzík)
foto 2016 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto Vladimír Dvořák
foto Vladimír Dvořák
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto 2021 (archiv J.Honzík)
foto Věra Žánová
foto Věra Žánová
foto Pavla Hladíková
foto Pavla Hladíková
VARTEMBERK... Renesanční zámek, přestavěný z původního gotického hradu legendárního rodu Wartenbergů, který dlouhodobě obdivuji!!! Můžeme být v dobré náladě, díky Liberecký kraj, který nenechal tento skvost klesnout k zemi a dal mu šanci se znovu pyšnit svoji krásou...pro Region Liberec a Lužické hory - neobjevený klenot severu (foto Matyáš Gál)
VARTEMBERK... Renesanční zámek, přestavěný z původního gotického hradu legendárního rodu Wartenbergů, který dlouhodobě obdivuji!!! Můžeme být v dobré náladě, díky Liberecký kraj, který nenechal tento skvost klesnout k zemi a dal mu šanci se znovu pyšnit svoji krásou...pro Region Liberec a Lužické hory - neobjevený klenot severu (foto Matyáš Gál)
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál