Kuřivody

21.12.2021
1898 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1898 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1901 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1901 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
1935 (zdroj: https://historiemimone.rajce.idnes.cz/Hradcany_Kummer/446167232)
1935 (zdroj: https://historiemimone.rajce.idnes.cz/Hradcany_Kummer/446167232)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
Pomník padlým pruským vojákům
Pomník padlým pruským vojákům
pomník z roku 1866
pomník z roku 1866
Pomník c.k. rakouským vojákům
Pomník c.k. rakouským vojákům
Základní škola v Kuřívodech
Základní škola v Kuřívodech
Kuřívody (německy Hühnerwasser) jsou bývalé město, dnes hlavní (sídelní) část města Ralsko v okrese Česká Lípa, které po Kuřívodech zdědilo status města. Je zde evidováno 72 adres (objektů), resp. 327 adres (51 domů a 276 bytů). Trvale zde v roce 2011 žilo 604 obyvatel.

Kuřívody jsou též katastrální území o rozloze 48,07 km². Původní katastrální území bylo též Kuřívody, ale mělo asi 4krát menší rozlohu.

Obec se nachází při křižovatkách silnic II/268, III/27235 a III/27237, asi 9 km na jihovýchod od Mimoně, 11 km východoseverovýchodně od Doks, 9 km severně od Bělé pod Bezdězem a 14 km severozápadně od Mnichova Hradiště.

Historie

Sídelní celek byl založen na bezdězském panství Přemyslem Otakarem II. jako královské město Freistadt (Vristad, Svobodné Město) mezi lety 1264-1278, lokátorem byl pravděpodobně Hertvík z Kravař. První zmínka o městě je z roku 1279, kdy si královna Kunhuta, držená na Bezdězu, vyprosila návštěvu kostela sv. Jiří ve Vristadu. Původní název města ve 14. století vymizel a od 15. století se používal český název Kuřivody (původně Kuří Vody), od 17. století souběžně i německý název Hühnerwasser. Předpokládá se, že název vyjadřoval, že v obci byly jen velmi malé vodní toky (slabé pramínky, kde by se napojili jen kurovití ptáci) - nedostatek vody bránil i většímu rozvoji města.

Panovník Václav II. v roce 1293 zdejší kostel učinil filiálním a v roce 1297 věnoval Kuřívody i s okolními vesnicemi Hynkovi z Dubé, členu tehdy mocného rodu ze severu Čech, pánů z Dubé. Hynek se zdržoval více na Housce, jeho syn a dědic, nejvyšší pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé, se věnoval spíše Bělé pod Bezdězem, založené roku 1337. Když roku 1348 zemřel, majetek podědili synové Hynek a Jindřich. Později získal Kuřívody mladší Jindřich, zvaný též Jednooký, který je uveden v listinách (Jindřich, řečený Berka z Dubé a pán na Housce) z let 1363 a 1398 při dosazení nových farářů. Když Jindřich zemřel, získal městečko i s okolím a také Jestřebí Jindřich Berka starší. Je psán na listině z roku 1406, kdy dosazoval do kuřívodského kostela nového faráře. Téhož roku zemřel a při dělení majetku se sem dostal příbuzný Hynek Berka nejmladší. V roce 1415 je jako majitel uváděn Václav z Dubé, sezením v Kuřívodech. Po jeho srmti se zde vystřídali další Berkové, roku 1430 je zmiňován Chval z Dubé, odjinud z Kuřích Vod. Po něm se zde vystřídali další Berkové, např. roku 1454 Aleš Berka z Dubé (měl i Zakšín) a jeho syn Jiří Berka (1492-1513). V rodu Berků zůstaly Kuřívody až do roku 1621. Poslední majitel, Bohuchval Berka, který zámek přebudoval, musel po bitvě na Bílé hoře emigrovat a jeho majetek byl zkonfiskován. Statek Kuřívody koupil roku 1622 mocný Albrecht z Valdštejna. V roce 1639 jej získal od císaře František de Grana a po něm Valdštejnové. Ti zde zůstali až do zestátnění v roce 1945.

20. století

Jak dokládá Chytilův místopis, v roce 1921 mělo město 213 domů a 924 obyvatel, z nichž 891 se hlásilo k německé a 32 k české národnosti. U jednoho obyvatele nebyla národnost zjištěna. V místě byla římsko-katolická fara, četnická stanice, automobilová stanice (autobus), pošta, telefon, telegraf, železniční stanice byla vzdálena 10,5 km v Mimoni. Poštovní stanice v Kuřívodech byla zřízena jako jedna z prvních na severu Čech v roce 1868.

Drtivá většina obyvatel byla německé národnosti a městečko roku 1938 připadla po mnichovské dohodě nacistickému Německu. Po druhé světové válce byla z obce vysídlena drtivá většina původních německy mluvících obyvatel a obec začala postupně upadat. Městečko náleželo v letech 1947 až 1991 do vojenského výcvikového prostoru Ralsko a za 44 let působení československých a sovětských vojsk téměř zaniklo.

Kuřívody byly největším sídlem v tehdejším vojenském prostoru. Vzhled města a jeho ráz se během té doby zásadně změnil. Dnes jeho krásu a jedinečnost připomíná jen několik původních staveb a fragmentů, které se více či méně dochovaly. Některé roubené a hrázděné domy byly jedinečnou ukázkou lidové architektury v oblasti a jejich zničení je nenahraditelnou škodou. Z celého města, která měla před svým zničením 226 domů, zbylo původních 16. Hlavní komunikace, které vedly do směrů Mimoň, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Jezová a Židlov, jsou dodnes využívány a je zachován jejich původní rádius. V okolí Kuřívod byla pole a louky, dnes je zde pouze divoká step (pseudostep), která zde zbyla po tankových střelnicích.

Současnost

Kostel sv. Havla Pomník c.k. rakouským vojákům Pomník padlým pruským vojákům

S účinností od 1. prosince 2006 byl na základě bývalého statusu Kuřívod novodobé obci Ralsko 10. listopadu 2006 přiznán status města podle § 3 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., který umožňuje vrátit status města obci, která byla městem přede dnem 17. května 1954.

Významné osobnosti

V roce 1896 se zde narodil Willibald Gatter, automobilový konstruktér.

Zajímavá místa v obci

V obci se nachází zámek Kuřívody, někdejší tvrz, přebudovaná za Berků z Dubé, městský úřad města Ralsko, škola a sportovní plochy u ní, kostel svatého Havla se zajímavými pomníčky padlým vojákům a důstojníkům rakouské i pruské císařské armády z bitvy u Kuřívod z června 1866, motorest s restaurací, z bývalé fary přestavěné informační středisko. Zde také byla v roce 2014 zřízena poštovna.

V Kuřívodech v objektu čp. 795 se nachází Městské muzeum - Stálá expozice pyrotechnické asanace Ralska. Muzeum je přístupné od pátku do neděle v odpoledních hodinách v době od 13 do 17 hodin, případně v jiném čase na základě objednávky.

(zdroj: Wikipedia)

(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
Kostel sv. Havla
Kostel sv. Havla
Městský úřad Ralska v Kuřívodech
Městský úřad Ralska v Kuřívodech
Kuřivody v roce 1936  Letní idylka na místním koupališti. K dispozici byla i dřevěná plovárna.  (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Kuřivody v roce 1936 Letní idylka na místním koupališti. K dispozici byla i dřevěná plovárna. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)

Kostel sv. Havla v Kuřívodech

Kostel svatého Havla byl postaven v 13. století. Později byl přestavován i poničen, byla mu přistavěna kostelní věž, nyní je pozvolna opravován. V kostele se našly unikátní malby z doby posledních Přemyslovců. Kostel byl roku 1279 zmiňován jako místo, kde se mohla pomodlit královna Kunhuta, vězněná na hradě Bezděz se svým malým synem Václavem II.

(autor příspěvku Michael Kalfeřt)

 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
(zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1927 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1927 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
(zdroj: deutschboehmen.de)
(zdroj: deutschboehmen.de)
Zámek Kuřívody
Zámek Kuřívody
Zámek Kuřívody je pozůstatek renesančního šlechtického sídla v někdejší obci a městečku Kuřívody, na katastru novodobého města Ralsko, na Českolipsku. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Probíhá pozvolná rekonstrukce objektu.

Historie

Původně, kolem roku 1400 zde v obci Kuřívody stávala tvrz s půdorysem 23,5 x 24,5 metru, obehnaná silnými hradbami a vodním příkopem. Přes něj vedl padací most.

V polovině 15. století, tedy v době, kdy patřila Berkům z Dubé, byla označena tvrzí sídelní a postupně přebudována. Centrem nově upravené tvrze byl zámek s půdorysem 24,5 x 11 metrů a dvěma patry. Kolem roku 1600 byla přestavěna na zámek s třemi křídly Bohuchvalem Berkou, nicméně objekt sloužil zpravidla jen jako sídlo úředníků, často bylo prázdné.

Je zachována zmínka o zdejším přenocování císaře Josefa II. při jeho cestě z Českého Dubu do Holan dne 11. října 1778. V roce 1866 sloužila budova jako lazaret pro raněné vojáky po bitvě u Kuřívod. Je zachována fotografie zámku z období krátce před rokem 1880. Zanedlouho poté, kolem roku 1884, byla zbořena věž.

20. století

Po druhé světové válce bylo z celého okolí vysídleno zdejší původní německé obyvatelstvo. Ve druhé polovině 20. století se Kuřívody staly součástí vojenského prostoru Ralsko, který byl v letech 1968-1991 obsazen sovětskými vojsky. Památky včetně zámku byly v té době zanedbány a často i poničeny.

(zdroj: Wikipedia)

Zámek Kuřívody
Zámek Kuřívody
Zadní strana zámecké budovy
Zadní strana zámecké budovy
Detail vstupního portálu zámku
Detail vstupního portálu zámku
zdroj: https://prazdnedomy.cz
zdroj: https://prazdnedomy.cz
14.4.2023 foto Michael Kalfeřt
14.4.2023 foto Michael Kalfeřt
14.4.2023 foto Michael Kalfeřt
14.4.2023 foto Michael Kalfeřt