Zámek 

17.12.2021
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de

Mimoňský zámek stával na východní straně náměstí 1. máje v Mimoni. Jeho existenci připomíná jen zámecký park u zde protékající Ploučnice, na jejímž břehu stál.

Budova byla postavena roku 1570, (počátky prací se datují až k roku 1550) za Karla z Biberštejna, tehdy jako přízemní panské sídlo, jako prostá renesanční obdélná budova nepravidelného půdorysu. Výraznými přestavbami a rozšířením prošel zámek v letech 1601 - 1604, kdy byl v majetku Jana Myllnera z Mühlhausenu, který celou budovu zvýšil o patro a nechal přistavět jižní křídlo. S největší pravděpodobností most přes řeku Ploučnici, zvaný Lázeňský, později Zámecký, existoval již v 17. století jako most kamenný. V roce 1620 byl po bitvě na Bílé hoře polským oddílem císařského vojska poprvé vypálen. Další majitel, Johann Zeidler z Berbisdorfu zvaný Hoffman zámek zpustošený třicetiletou válkou částečně obnovil a po roce 1664, za majitelů Putzů z Adlersthurnu, byl patrový panský dům přestavěn na zámek v barokním stylu. Tehdy jej vlastnil Jan Putz z Adlersthurnu, a přestavbu provedl stavitel Giulio Broggio.

V červnu 1806 zámek spolu s velkou částí města vyhořel, shořela mu střecha a v období do roku 1829 prošel opravou a přestavbou vedenou zákupským stavitelem Pfockem. Stala se z něj klasicistní, moderně vybavená novostavba se sbírkou knih o 30.000 svazcích, sbírkou obrazů, grafiky, přírodnin a fyzikálních přístrojů. V přízemním traktu zámku byla v roce 1829 - 1830 zřízena kaple, vysvěcená 14. května 1830 zákupským děkanem Josefem Köplerem. Zámku přibyly nové místnosti s novým vnitřním vybavením, a nové klasicistní pískovcové schodiště. Současně s touto rekonstrukcí zámku probíhala také rekonstrukce zámeckého parku. Tato velká rekonstrukce trvala až do roku 1830 a vzniklo při ní nové vnitřní nádvoří. To již byl mimoňský zámek v majetku rodu Hartigů, kteří jej vlastnili od roku 1718 až do roku 1945.

V roce 1945 přešel do správy československé armády. Zkonfiskovaný majetek byl rozvezen do různých památkových muzejních i galerijních depozitářů. Rodinný archiv Hartigů je uložen v Oblastním archivu v Litoměřicích. Depozitář uměleckoprůmyslového muzea v Praze uchovává někdejší mimoňský soubor medailí a plaket, soubor portrétních byst a některé části nábytku byly převezeny na zámek Sychrov. Zbytek nábytkového vybavení byl po konfiskaci zničen. Části někdejší zámecké obrazárny můžeme dnes najít na zámcích v Benešově nad Ploučnicí, Ratibořicích, Sychrově, Velkém Březně, v areálu kláštera v Doksanech, v Národním muzeu v Praze, a v Národní galerii v Praze. Zachovalo se celkem kolem stovky děl. Odvoz knih z mimoňského zámku v roce 1948 směřoval na Sychrov a do Universitní knihovny v Praze. V roce 1950 zasáhl zámek další požár. Následující oprava a přestavba trvala až do 80. let 20. století. Od roku 1956 byla vedena řada jednání o využití zámku, která pokračovala i po roce 1971, kdy byl zámek převeden do správy městského národního výboru Mimoň. Po roce 1968 československou armádu vystřídala sovětská a devastace zámku pokračovala. Roku 1975 bylo rozhodnuto o opravě fasády, kterou měla provést firma Pozemní stavby Liberec, ta to ale o dva roky později odmítla. V roce 1977 nabídlo vedení města velký objekt zámku k využívání muzeu, které ovšem o něj údajně neprojevilo zájem. Ovšem podle sborníku Bezděz se jej neúspěšně pokoušelo získat vedení Vlastivědného muzea v České Lípě (zde byl ředitel Břetislav Vojtíšek). Na konci téhož roku byl podán návrh na zrušení památkové ochrany.

Dne 28. dubna 1985 v 9:00 bylo zbouráno severní křídlo. Původně měl 7. června následovat odstřel hlavního traktu, jenže krátce předtím uhodil blesk z letní bouřky do budov s připravenými náložemi, následný výbuch některých z nich objekt jen poničil. Trosky byly zčásti vyčištěny, nálože upraveny a dne 9. června 1985 bylo zbouráno jižní křídlo a střední část zámku. Z budov zámku nezůstalo nic. Stavební suť byla použita jako podklad pod budované autobusové nádraží.

Před demolicí bylo dlouholetým přičiněním vojsk zničeno původní vybavení zámeckých budov, tedy i velká knihovna ve dvou patrech, zmíněné široké schodiště a mobiliář.

(zdroj: Wikipedia)

Gloriet, který stával v nejvyšším bodě zámecké zahrady (zdroj: Jiří Šťastný, Lenka Špačková, Emilie Řápková- Mimoň a okolí na starých pohlednicích, 2021 )
Gloriet, který stával v nejvyšším bodě zámecké zahrady (zdroj: Jiří Šťastný, Lenka Špačková, Emilie Řápková- Mimoň a okolí na starých pohlednicích, 2021 )
zdroj: https://www.joachim-richter.de
zdroj: https://www.joachim-richter.de
Mimoňský zámek jako sídlo Hartigů kolem roku 1920
Mimoňský zámek jako sídlo Hartigů kolem roku 1920
archiv Lenka Špačková
archiv Lenka Špačková
Mimoňský zámek v roce 1935
Mimoňský zámek v roce 1935
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
archiv Jiří Matoušek
archiv Jiří Matoušek
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)
(archiv Lenka Špačková)

Zámek na náměstí v Mimoni

získal empírovou podobu po požáru města v roce 1806, zachovány v něm však zůstaly i části původní renesanční stavby a barokní přestavby provedené Giuliem Broggiem. Po požáru koncem 40. let začala rozsáhlá a nekonečně se vlekoucí vnitřní přestavba, při níž byly prakticky všechny interiéry vybourány. Nakonec byl zámek 7. 6.1985 zbourán i přes protesty ochránců kulturních památek, kteří se postavili proti zvůli místních i okresních činitelů.

Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001

Mimoňský zámek v r.1985 těsně před demolici

Pohled z náměstí a pohled z parku....a to byl konec uceleného náměstí (archiv Lenka Špačková)

Nakonec byl zámek 7. 6.1985 zbourán i přes protesty ochránců kulturních památek, kteří se postavili proti zvůli místních i okresních činitelů.
Nakonec byl zámek 7. 6.1985 zbourán i přes protesty ochránců kulturních památek, kteří se postavili proti zvůli místních i okresních činitelů.

fotodokumentace z demolice Mimoňského zámku

(archiv Lenka Špačková)

Nově zrekonstruovaný Zámecký, původně Lázeňský most.
Nově zrekonstruovaný Zámecký, původně Lázeňský most.

Mimoň v roce 1912

Bruslaři na zamrzlém Zámeckém rybníku
v zámeckém parku.

Tehdy jim k bruslení vyhrával gramofon na kliku a ve stánku u brány do parku se mohli zahřát horkými nápoji.

Po setmění bývalo kluziště osvětleno elektrickými lampami zavěšenými na drátech natažených přes rybník.
zdroj: Jiří Šťastný, Lenka Špačková, Emilie Ráčková - Mimoň a okolí na starých pohlednicích, 2021