Libverdské domy a ulice

10.12.2021

Libverdské domy

Libverdské ulice

Lázně Libverda v roce 1949 a 3.3.2015
Lázně Libverda v roce 1949 a 3.3.2015

Lázně Libverda v roce 1949 a 3.3.2015

Ve třicátých letech 20. století se začala libverdská zástavba Šířit i na stráň pří staré cestě na Přebytek. Na prvorepublikovém snímku je dobře patrný domek č. 187, postavený v alpském stylu na muldě nasypané v prudké strání - nesl název Lichthalde, jehož význam by asi nejlépe vystihovalo české pojmenování Na Sluneční stráni. Zajímavý je i dům čp. 117 s mansardovou střechou dole uprostřed. Jde o starou panskou stavbu, která vznikla patrně společně se sousedním Lázeňským domem. Mezi lidmi se jí říkalo Kouzelný hmoždíř; dům byl opředený pověstmi o alchymistovi, kterého si nakonec odnesl ďábel.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)