Hotely a restaurace

10.12.2021
1928 - 2019 (archiv M.Gergelčík)
1928 - 2019 (archiv M.Gergelčík)
budova pošty a kavárny - dnes hotel Centrál (archiv R.Jelínek )
budova pošty a kavárny - dnes hotel Centrál (archiv R.Jelínek )
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky

Villa Anna

později pošta, dnes hotel Central

Vedle Effenbergera nabízel lahvové pivo turistům Jizerských hor a návštěvníkům lázní taktéž majitel hotelu Villa Anna - Eduard Huss.

(zdroj: https://www.stare-lahve.cz/hotel-koruna-adolf-effenberger-v-laznich-libverda/ )

Zámeček

Clam-Gallasovský zámek v Lázních Libverda na pohlednici ze začátku 20. století. (archiv zámek Zákupy)
Clam-Gallasovský zámek v Lázních Libverda na pohlednici ze začátku 20. století. (archiv zámek Zákupy)

Libverdský zámeček, kde frýdlantské panstvo trávilo letní období. Úředníkům byl určen dům zvaný Turecká hlava. Časy se mění: dnes je u Turka ředitelství lázní a v zámečku Clam-Gallasů se provádí elektroléčba. Od roku 1847 vedla z Frýdlantu do Libverdy řádná silnice. Právo nazývat se Lázněmi získala obec Libverda roku 1906, titulem "Státní" lázně až v roce 1936. (odesl. 1915)

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Lázně Libverda (archiv Jaroslav Hůlka )
Lázně Libverda (archiv Jaroslav Hůlka )

Zámeček Lázně Libverda je klasicistní stavba, kterou si nechal roku 1816 vystavět hrabě Kristián Filip Clam-Gallas. Podle jiných zdrojů tomu však již byla okolo roku 1800. Tento údaj lze považovat za pravděpodobnější, protože Kristián Filip Clam-Gallas roku 1805 umírá a nemohl by tedy 11 let po své smrti začít se stavbou zámečku.

Dnes je objekt využíván jako jeden z lázeňských pavilónů a jeho stavba je památkově chráněna.

Popis stavby

Jedná se o budovu obdélníkového půdorysu o rozměrech přibližně 22 × 11 metrů. Budova je dvoupatrová a je zakončena mansardovou střechou. Fasáda je členěna pilastry, obdélníkovými okny a zdobnými vpadlými poli. Střed zámeckého průčelí, které směřuje do zámecké aleje, je zakončen trojúhelníkovým štítem s vázami. Na jižní straně se ve střeše nachází fronton s Clam-Gallasovským erbem.

Stavbu doplňovala hospodářská budova (dnes číslo popisné 113) se stájemi (s místem pro 52 koní) a s kočárovnou (s místem pro 20 kočárů). Budova byla postavena na podkovovitém půdorysu se třemi křídly, jež tak plnila i funkci nádvoří. Panstvo zde se svými hosty pravidelně trávilo letní měsíce, což popularitu obce zvyšovalo. Proto se na počátku 19. století těšilo místo značnému zájmu zámožných společenských vrstev.

Vlivem mnoha přestaveb, kterými budova prošla kvůli přizpůsobení se potřebám lázní, se zcela změnil vnitřní ráz i dispozice obou staveb.

Historie stavby

Roku 1782 nechal v Libverdě Kristián Filip Clam-Gallas založit zdejší lázně. Vedle jiných staveb zde vyrostl i zmíněný zámeček. Ten navrhl inženýr A. Otto a podle jeho projektu stavbu provedl zednický mistr F. Thun.

(zdroj: Wikipedia)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Detail frontonu s Clam-Gallasovským erbem.
Detail frontonu s Clam-Gallasovským erbem.
Zámeček Lázně Libverda ze severu
Zámeček Lázně Libverda ze severu
Zámeček Lázně Libverda z jihozápadu
Zámeček Lázně Libverda z jihozápadu

Lázeňský dům

Lázně Libverda v roce 1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Lázně Libverda v roce 1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Lázně Libverda před rokem 1938 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Lázně Libverda před rokem 1938 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro

Hotel Helm

Lázně Libverda v roce 1909 a 13.6.2000

Na základě Schwenckfeldtova příznivého hodnocení se "libverdská voda" stala základem koupelí majitelů panství. O dvě stě let pozdějí vyrostly v blízkosti pramenů lázeňské domy, kolonáda i letní zámek Clam-Gallasů. K nejstarším objektům s léčebným posláním patřil v Libverdě dům Helm (na staré pohlednici). Právě v něm strávil v létě roku 1814 tři týdny proslulý hudební skladatel Carl Maria von Weber. Po požáru v roce 1911 byl dům zbourán a na jeho místě pak vyrostl nový, modernější objekt, Novodobý název lázeňského domu Ostrava ovšem nemá žádnou vazbu na náš kraj.

zdroj: Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva Petr Kurtin, 2001

1906
1906
1911
1911
19. října 2017 fotil Jan Polák
19. října 2017 fotil Jan Polák

hotel Zum Helm a Ostrava

Na první pohlednici je hlavní libverdský lázeňský hotel Zum Helm. V té době mu bylo již nejméně 100 roků. Prosklenou verandu pro 800 hostů k němu ale přistavěli až začátkem 20. století.

Sedmnáctého listopadu 1911 starý hotel vyhořel; to, co z něj zůstalo, ukazuje druhá pohlednice. Za spáleništěm je budova zámečku. O tři roky později byl na místě starého lázeňského hotelu postaven hotel nový, dnešní Ostrava.

Vlevo od verandy hotelu vidíme na první pohlednici budovu Moravěnku, vedle ní Jizeru - kdysi starý hotel Řádový kříž.

Na třetí pohlednici je nový lázeňský dům, který byl postaven zhruba na místě starého "Helmu". Dodnes je hlavním libverdským pavilonem zvaným Ostrava, ikdyž - po několika přestavbách zejména po požáru z 8. září 1958, který budovu částečně zničil - vypadá poněkud jinak. Zmizela i tehdejší prosklená veranda. Vlevo od ní opět vidíme pavilony Moravěnku a Jizeru i starou podobu Koupelového domu.

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

1921
1921

Lázně Libverda - Hotel zum schwarzen Adler, budova odstraněna někdy v 60. letech...

(archiv Josef Kutílek)

Rekreační zařízení "SMRK" 

Tenisové kurty

Kolem roku 1902 byly nad levým břehem Libverdského potoka vybudovány pro honoraci tehdy módní tenisové kurty. Roku 1936 se na nich prý odehrávala i mezinárodní soutěž v "lawn tennisu". Tmavá budova za kurty je clam-gallasovský zámeček, vpravo je hotel Zum Helm. Pohlednice je z roku 1906, v době jejího odeslání (15. 3. 1918) hotel již sedm let neexistoval. (1906)

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Pension Haná

Hotel Libverda

Penzion Lučina

hotel Koruna

Ukázkou ze sbírek ve dnech volna se pokoušíme alespoň trochu potěšit velectěné publikum....tentokráte z Jizerských hor...Adolf Effenberger vlastnil ve 30.letech velmi prosperující hotel Koruna v oblíbeném letovisku Lázně Libverda, kde se taktéž stáčela místní kyselka.

(zdroj:https://www.stare-lahve.cz/hotel-koruna-adolf-effenberger-v-laznich-libverda/ )

archiv O.Musil
archiv O.Musil

hotel Praha

Pension Protěž

Pension Slovan, lázeňský dům

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

zdroj: aukro
zdroj: aukro

Parkhotel

zdroj: https://picclick.de/
zdroj: https://picclick.de/

Lázně Libverda v roce 1930 a 17.3.2015

Libverdský Parkhotel postihl stejný osud, jaký potkal hotel Perun v sousedních Hejnicích. Z překrásné stavby s ozdobným hrázděním a okolní zahradní restaurace zbylo jen pár stromů. Zajímavé je, že povinnost od roku 1924 označit pohostinství i českým názvem splnil provozovatel Parkhotelu uvedením názvu Zahradní hotel. Ten se ovšem ani u českých hostů neujal a po válce byl podnik přejmenován na Parkhotel U Českého Iva. Po léta nepoužívaný objekt v srpnu 2004 při neopatrné hře s ohněm zapálily děti a značně poškozený Parkhotel byl poté zcela odstraněn.

(zdroj: Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes, 2016)

Lázně Libverda - Parkhotel. Po léta chátrající objekt před 20 lety vyhořel a později byl zcela odstraněn. Na jeho místě je dnes kozí výběh.... (autor příspěvku Josef Kutílek)

Pohlednice z roku 1927 ukazuje východní část Libverdy od Obřího sudu k Paličníku (vlevo). Budova vpravo dole je Parkhotel, postavený kolem roku 1920 na místě vyhořelé kovárny. Stál při silnici do Nového Města pod Smrkem. Hotel měl 18 hostinských pokojů a vlastní orchestr. Sloužil hostům ještě dlou válce, ale 25. srpna 2004 vyhořel zbourán. (1927) 

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

Fotografie požáru Parkhotelu odpoledne dne 25.08.2004.
Požár byl údajně založen dětmi, které do nepoužíváného objektu
vnikly a při neopatrné hře s ohněm ho zápálily .(zdroj:  https://www.frydlantsko.com )

Hotel Slavia

Hotel zum schwarzen Adler v roce 1913 (zdroj: https://www.akpool.de)
Hotel zum schwarzen Adler v roce 1913 (zdroj: https://www.akpool.de)

Lázně Libverda čp. 173

čp. 173 (archiv R.Jelínek )
čp. 173 (archiv R.Jelínek )

Restaurace U Zeleného stromu

Restaurace Marienquelle

dům č.p. 64 Lázně Libverda Bad Liebwerda 1929

současnost
současnost
zdroj: https://picclick.de/
zdroj: https://picclick.de/

Villa Wildner Vysluni 

Lazne Libverda 180

Dříve prvorepubliková Vila Wildner, je dnes rodinný penzion s dobovou atmosférou. Je umístěn na jižním svahu v centru obce Lázně Libverda na úpatí Jizerských hor.

Villa Friedland

zdroj: https://www.akpool.de
zdroj: https://www.akpool.de
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
Villa Friedland je postavena v zámeckém stylu a stojí uprostřed lázeňského parku v obci Lázně Libverda. (čp.87)

Kavárna

Lázně Libverda — cukrárna

Když v Lázních Libverda začnete přibírat na váze, není to tloušťka a už vůbec za to nemůže proslulá místní cukrárna. Je to jen a jen důsledek požívání místní léčivé vody. Jestli mi nevěříte, podívejte se na střechu Eduardova zřídla — tam sedí kohout, který se o založení lázní zasloužil. Kdysi tady v divokém údolí žil jen osadník, který měl hejno slepic a kohouta. Kohout byl veliký a silný a dožil se snad dvacetí let. Osadníka zajímalo proč, a přitom zjistil, že kohout chodí pít do bažiny za chalupou. Udělal tam studánku a začal z ní pít taky. A ejhle, on i všichni, kteří to zkusili, začali přibývat na váze a měli velkou sílu. Pověst o tom se rozletěla do kraje, a tak vznikla Libverda.
zdroj: kalendář V neděli do Jizerek s Klárou Hoffmanovou a dobovými pohlednicemi, 2012

Horský hostinec "V Sofiině lesíku"

ještě v podobě (1903), v jaké jej postavil A. Stompe roku 1898; později jej přejmenoval na Císařskou výšinu. Hostinec 19. srpna 1901 shořel, ale byl znovu postaven a provozován do roku 1911. Roku 1923 dům koupila frýdlantská Okresní nemocenská pokladna pro své klienty. Po roce 1945 se stal pečovatelským domem pro seniory Slovan.

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

Neumannova chata

Neumannova chata.
Neumannova chata.
Neumannova chata. Interiér.
Neumannova chata. Interiér.
Neumannova chata. Interiér.
Neumannova chata. Interiér.
Pohlednice zaslána roku 1942.
Pohlednice zaslána roku 1942.
Neumannova chata. Interiér.
Neumannova chata. Interiér.
Pohlednice vydána v roce 1930.
Pohlednice vydána v roce 1930.
Pohled od Neumannovy chaty.  Pohlednice zaslána roku 1928.
Pohled od Neumannovy chaty. Pohlednice zaslána roku 1928.

Penzion Pod Sudem

Náš dům č. p. 5 v katastrálním území Lázně Libverda je zobrazen již v nejstarším dokumentu, který je uložen na katastrálním pracovišti Frýdlant v Čechách a tím je mapa z roku 1843. Dům sloužil hospodářským účelům a patřili k němu rozsáhlé zemědělské pozemky v okolí.

Vlastníkem byl v období kolem roku 1900 Franz Krause. Po roce 1945 mu byl dům zkonfiskován. V poválečném řízení přešel majetek na Státní statek ve Frýdlantu v Č. (r.1946) a v těchto letech zde bydleli různí nájemníci. V letech 1975 – 1989 poté vlastnilo dům několik soukromých majitelů. Součástí domu bylo hospodářské stavení ( dnešní hasičská zbrojnice vedle domu ). Vzhledem k rozsáhlosti usedlosti existoval tento dům jistě již před rokem 1800 !

Původní název domu byl "ZUR LINDE" ( v překladu – " U LÍPY").

REKONSTRUKCE

V roce 2008 jsme objekt koupili od posledních majitelů, manželů Ptáčkových a rozhodli jsme se ho přestavět na rodinný penzion. Přestavba poté trvala bezmála 2 roky.

SOUČASNOST

V současné době je hotových všech sedm kompletně vybavených apartmánů, místnost pro úschovu kol a lyží, společenská místnost. Je zrekonstruovaná zahrada, doplněná o hrací prvky pro děti, nové terasy pro posezení i odpočinek. Rozšířeno je parkoviště.

BUDOUCNOST

Společenská místnost by v budoucnu měla fungovat jako kavárna a rádi bychom v domě vybudovali malé wellness

zdroj:https://www.penzionpodsudem.cz/o-nas/historie/